C H A P T E R 5

1.4K 45 0
                  

“Bakit ang dami mo naman yatang dadalhing gamit? Wala ka na bang balak bumalik?” tanong ni Ellaine habang isa-isa kong sinisilid ang mga gamit sa luggage.

“I can't go home, we're busy with the rehearsal,” walang gana kong sagot habang inaayos ang buhok sa harap ng salamin.

“Para sa concert ba 'yan? Paano ako wala akong kasama rito,” pag-iinarte niya

“Umuwi ka muna sa inyo kung gusto mo,” sambit ko at nagspray na ng perfume.

“Hindi mo man lang ba ako bibigyan ng ticket para maka-attend sa concert niyo? It's your responsible because I'm your wife now,” sarkastiko akong ngumiti bago humarap kay Ellaine.

“Mayaman ka ‘di ba? Why would you ask me for a ticket?”

“Dahil asawa mo na ako, hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo,” Nakanguso nitong sabi habang tinatanggal sa hanger ang mga damit na dadalhin ko.

“Binigay ko na sa kapatid kong bunso ang ticket,” pagdadahilan ko pero ang totoo, nakalaan na iyon para kay Louie.

“Sayang naman, pero pwede ko bang mameet ang kapatid mo para maka-bonding ko siya sa concert?” napasimangot ako sa sinabi niya sabay buntong hininga.

“H'wag ka na lang um-attend, saka 'di ba sinabi ko na sa iyong hindi ka pwedeng makipagmeet sa pamilya ko dahil hindi pa nila pwedeng malaman na nag-asawa na ako,” iritado kong sabi sa kanya.

“Oo nga pala, pero a-attend ako sa concert mo. Kailan ba release ng mga tickets?” pangungulit niya kaya lalo lang akong naiirita.

“Bakit hindi mo gamitin mga koneksyon mo? Dami mong tanong, bilisan mo na, aalis na ako,” utos ko sa kanya sabay talikod.

“H-hindi ka man lang ba mag-aalmusal? Ipaghahanda kita ng breakfast,”

“Hindi ako nagugutom kaya h'wag ka nang mag-abala. Mauna na ako sa baba, pakisunod na lang ang mga gamit ko,” bilin ko at lumabas na sa kwarto.

Dumeretso ako pababa at pinuntahan ang sasakyan para suriin. Ilang saglit pa ay nakita ko na rin lumabas si Ellaine dala ang mga gamit ko habang hirap na hirap. Binuksan ko ang trunk ng sasakyan at kinuha na ang mga gamit ko para isakay doon.

“Ingat ka, h'wag kang magpapagod. Pawis mo, punasan mo agad. Goodluck sa concert manunuod ako,” simangot lang ang isinagot ko sa kadaldalan niya kaya imi-nuwestra ko ang kamay sa gate para buksan niya bago ako pumasok sa sasakyan. Agad namang tumalima si Ellaine at binuksan ang gate kaya pagsakay ko sa kotse ay pinaandar ko agad iyon palabas ng bakuran. Nakita ko pa sa side mirror na kumakaway si Ellaine pero nagfocus na ako sa pagmamaneho.

LOUIE

“Yan ang mga schedule niyo para sa concert, Louie ikaw ang in-charge kay Sho kasama ng wardrobe assistant niya sa dressing room,” sabi ni Ma-ri kaya bigla akong nakaramdam ng lungkot.

“B-bakit si Sho?” natitigilan kong tanong dahil nasanay akong si Tristan palagi ang inaayusan.

“Ako na ang in-charge kay Tristan simula ngayon, at ako na rin ang personal make-up artist niya sa lahat ng mga guestings, show at concert niya. Why? May problema ba tayo roon?” makahulogang tanong ni Ma-ri.

“Wala naman,” sambit ko at pilit na pinakakalma ang sarili.

“Sige na, magbreaktime ka na dahil may meeting lahat ng staffs na naka-assign sa concert at kasama tayo roon,” tumango naman ako at tumalikod na sa kanya para maglunch. Dumeretso ako sa canteen at nag-order ng pagkain, dinala ko iyon sa bakanteng mesa at naupo na.

“Hi, p'wedeng makiupo? Wala ng bakanteng upuan e,” tanong ng photographer/camera man sa studio. Tumango lang ako kaya ngumiti ito bago naupo sa harapan ko.

Forced Marriage to a Billionaire's DaughterTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon