C H A P T E R 23

1.7K 49 1
                  

“Na sa photoshoot na ba mga model natin para sa endorsement?”

“Kaaalis lang Ms.Go, kasama ang team. Tayo na lang ang hinihintay,” sagot ng assistant ko ngayong araw.

Isinuot ko ang sunglass habang naglalakad palabas ng building. Nang tumigil sa tapat namin ang kotse ay sumakay na kami ng assistant sa passenger’s seat at pinaandar na ulit ni manong driver ang sasakyan. Hindi ako pwedeng magmaneho ng malayo kaya kumuha muna ako ng personal driver.

Matapos ang mahigit tatlong oras na biyahe ay ipinasok ni manong driver ang kotse sa isang beach resort, natanaw namin agad ang asul na dagat at maraming tao sa beach kaya nang itigil ang kotse ay agad kaming bumaba ng assistant ko dala ang bag ko. Hindi kami nahirapang makita kung saan ang set-up ng photoshoot dahil may mga taong nagkukumpulan, alam ko naman kung sinong dahilan.

Ang bwisit na si Tristan.

Nahawi ang mga tao nang makita ako kaya dumeretso lang ako ng lakad papunta sa team, agad naman nila akong binati. Nakita ko si Tristan at si Kai na inaayusan ng buhok.

“Maybe it would be better if we just did the photoshoot in a private place, there’s so many people here and they’re bothering us.”

Napasulyap ako kay Tristan, he’s wearing a white shirt na pinartneran ng blue checkered polo. Khaki short at black slippers, well bagay naman sa kanya at hindi ko itatanggi ‘yon.

Matapos ko siyang suriin ay nalipat ang tingin ko kay Kai, napasinghap ako sa ayos niya. Suot niya ang simpleng blue shirt, black short at brown slippers pero ang nakadagdag ng appeal niya ay ang bandana niyang suot sa ulo. Napalunok ako at nag-iwas na ng tingin sa kanya.

“Sige, simulan niyo na ang photoshoot. After that, we will move to the private Island for their next outfit as well as other beach camp accessories,” naupo na ako sa upuang ibinigay sa akin mg staff at pinanuod ang dalawa habang na sa harap ng camera.

Tanghali na ng matapos ang photoshoot, napakainit na sa beach kaya sa resthouse na kubo na namin hinintay ang team at sila Tristan.

Nagpahatid na rin ako ng pagkain para sa aming lahat. Nang pumasok sa malawak na kubo sina Tristan at Kai ay agad silang naghubad ng damit,
I couldn't stop myself from looking at Kai's back, It was soaked with sweat.

Ang hot niya sa part na ‘yon habang si Tristan naman ay nagpupunas ng sarili niyang pawis kahit kasama nito ang personal assistant na nagpapaypay sa kanya ngayon.

“Let’s eat guys, marami pa tayong gagawin later,” nagsimula nang kumain ang mga staffs at inasikaso sina Tristan kaya kumuha na rin ako ng pagkain ko. Hindi kami nagpapansinan ni Tristan pero madalas ko siyang mahuli na nakatingin sa akin.

“Hi, kumakain ka nito?” biglang tanong ni Kai na hindi ko man lang namalayang na sa tabi ko na.

“No, It's hard to eat crabs lalo na kapag hindi nagkakamay,” napatingin ako kay Tristan na tahimik lang. “I mean pwede naman kung may maghihimay para sa akin,” nginitian ko si Kai. Kumuha naman ito ng plastic gloves at kinuha ang hawak kong plato para ilapag sa mesa.

“Wait, anong ginagawa mo?”

“Nilalagyan ka ng gloves, tuturuan kita kung paano kumain ng alimango,” nakangiting sagot ni Kai at kinuha ang kamay ko. Hindi na ako nakakibo pa nang lagyan niya 'yon ng plastic gloves.

“Let’s eat,” naupo na kami nang magkatabi at tinuruan ako kung paano kumain ng seafoods, na-i-enjoy ko naman dahil masayang kausap si Kai.

“Nagustohan mo ba?”

Forced Marriage to a Billionaire's DaughterTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon