C H A P T E R 17

1.6K 41 1
                  

“Hey, iniiwasan mo ba ako?” text ni Ma-ri habang nagpapahinga ako, katatapos lang ng rehearsal kaya naupo muna ako sa isang tabi. “You said we'll talk when you come back, why until now you still don't show up?” text ulit pero wala na akong balak na replyan siya.

Ilang saglit pa ay tumawag naman ito kaya napabuntong hininga muna ako bago ito sinagot.

“Bakit hindi ka nagrereply sa mga messages ko? May problema ba or talagang ayaw mo na akong kausapin?” bungad ni Ma-ri.

“Stop doing this Ma-ri, you know I'm married so this is not right.” paliwanag ko sa kanya.

“Why are you just saying this now? Dahil ba nagsawa ka na sa akin? Tristan, alam mo naman mahal kita ‘di ba? Please, don’t do this to me,” pagmamakaawa nito sa kabilang linya.

“Let’s talk later,” iyon lang at pinatay na ang phone.

“Dude, may bisita ka.” sabi ng dance instructor kaya napatayo ako, tuloyan na nitong binuksan ang pinto ng dance room at pinapasok ang pamilyar na babae.

“Louie?” usal ko, lumapit ito kaya sinenyasan ko siyang maupo sa plastic na upuan.

“Anong ginagawa mo rito?” tanong ko bago naupo ng pa-indian seat sa sahig.

“Can you give me time to explain? I know it’s too late but I still want you to know what really happened to me. Wala rin akong balak na gulohin kayo ng asawa mo, ang gusto ko lang, gumaan ang kalooban ko at masabi sa ‘yo ang totoo.” paliwanag ni Louie pero hindi ko siya magawang tingnan ng matagal kaya na sa malayo ang tingin ko.

“Noong araw na nakita mo ako sa Hotel, wala talaga akong alam. Si Ma-ri ang kasama ko sa bar noong gabi na iyon, but after I got drunk I just woke up the next day with a stranger at the Hotel room. That time, someone is threatening me. If I don't stay away from you, ipagkakalat niya sa social media ang mga pictures natin. I was terrified and scared because I don't want to ruin everything you've worked so hard for, your career and image. I'm really sorry Tristan kung mas nakinig ako kay Ma-ri kaysa sa ‘yo. Sorry if I chose to stay away than listen to your explanation, sorry kung hindi ako naniwala na fixed marriage lang ang lahat. Pero alam mo ba kung anong mas masakit? Mas napahamak ako dahil mas pinili kong lumayo sa ‘yo, akala ko totoong kaibigan ang turing sa akin ni Ma-ri pero niloko niya ako, pinapunta niya ako ng Paris at pinangakuan pero pagdating doon ay para akong basang sisiw na hindi alam ang gagawin. Everything she promised me was a lie. That's when I realized that she did it to keep me away from you Tristan, mag-iingat kayo sa kanya dahil gagawin niya ang lahat makuha lang ang gusto niya. Ingatan mo si Ellaine sa kanya, baliw si Ma-ri.” para akong kinilabutan sa mga narinig galing mismo kay Louie.

“Don't think that I am telling you this to make you come back to me, tanggap ko nang hindi talaga tayo ang para sa isa’t isa at matagal na rin kitang napatawad. I just want you to stay away from Ma-ri, she’s dangerous. Kaya niya kayong paghiwalayin ni Ellaine gaya ng ginawa niya sa atin,” nang lingunin ko si Louie ay saka ko pa lang nakita ang mga luhang umaagos sa pisngi niya.

Bigla akong naawa at napatiim dahil nagsisimula na akong makaramdam ng galit kay Ma-ri. Nagsisisi rin ako dahil hindi ko man lang naisip na mas kilala ko si Louie kaysa kay Ma-ri at mas dapat lang na kay Louie ako nagtiwala noon pero huli na at nangyari na.

“I’m sorry if I judged you right away and didn’t believe to your explanation.” tumango si Louie habang umiiyak kaya napayuko ako para hindi niya makitang nangingilid na rin ang mga luha ko.

“I’ll go first Tristan, thank you sa time at pakikinig.” tumayo na si Louie kaya nag-angat ako ng tingin at tumayo na rin.

“Thank you Louie, ingat ka.” sambit ko, tumango naman ito at tumalikod na pero ilang saglit lang ay lumingon ulit ito.

Forced Marriage to a Billionaire's DaughterTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon