C H A P T E R 13

1.6K 42 1
                  


“Kumain ka ng marami Ellaine, para malusog ang apo ko paglabas. Mas makagaganda nga kung dito na lang muna kayo manatili habang nagbubuntis ka,” suhestiyon ni Papa.

“Uuwi rin kami pa, pagkatapos ng birthday ni Mama. Kumuha ako ng manggang hinog at hiniwa iyon para ibigay kay Ellaine pero hindi ito kumibo at tahimik lang na kumakain.

“Bakit hindi mo ipasyal si Ellaine dito sa lugar, para naman makita ka ng mga tao nang malaman nilang nag-asawa ka na talaga,” sabat ni Mama.

“Hindi pwede, baka mamaya mabati o manuno pa si Ellaine. Hindi siya sanay sa lugar na 'to kaya mas maigi na 'yong hanggang d'yan lang sila sa bakuran,” seryosong sagot ni Papa.

“Uso pa ba 'yon sa panahon ngayon?” bulong ni Mama at nagpatuloy na sa pagkain.

Matapos mag-almusal ay tumayo na si Ellaine para magligpit pero pinigilan ko siya.

“Hayaan mong si Trisha na ang gumawa niyan,” hinila ko siya palabas ng kusina at kinuha ang paper bag na may mga lamang damit niya.

“Saan ba tayo pupunta?” inosenteng tanong ni Ellaine nang paupuin ko siya sa sofa at isa-isang inilabas ang makukulay na bestida na binili namin ni Trisha kagabi.

“Maganda ‘di ba? Ako pumili nito,” proud na proud ko pang sabi, at sa tingin ko naman ay bagay talaga kay Ellaine ang mga 'to dahil maputi at makinis siya.

“Salamat,” walang gana niyang sabi at kinuha ang mga iyon.

“Gusto mo na bang maligo? Let's go, tutulongan na kita,” kinuha ko ang kamay niya pero agad din 'yon binawi ni Ellaine at saka tumingin sa akin.

“Why are you doing this?” natigilan naman ako at parang napahiya sa naging reaksyon niya.

“W-wala, I just want to take care of you. Masama ba? I'm your husband and this is my responsible,”

“I don't need your help, I can take care of myself dahil nasanay na ako.” sagot ni Ellaine at tumayo na, ibinaba nito ang mga bestida at aalis na sana pero agad akong humarang sa daraanan niya at agad siyang niyakap.

“I know you're mad because of what I have done to you, but please give me a chance para i-prove sa iyong kaya kong magbago. Gusto kong magsimula ulit tayo, Ellaine. Don't treat me like this dahil nasasaktan ako,” paliwanag ko sa kanya pero pilit itong kumawala.

“Nasasaktan ka? How about me noong mga panahong dinudurog mo ako? Wala pa ‘to sa sakit na pinaranas mo, Tristan.” sumbat niya at kumawala sa akin.

“Excuse me, maliligo na ako.” iniwan niya na ako kaya wala akong nagawa kung ‘di kunin ang mga gamit na pinamili namin at dinala sa itaas. Kumuha ako ng underwear, bestida at tuwalya bago bumaba ulit at kinatok ang pinto ng banyo para ibigay kay Ellaine ang mga iyon. Agad naman nitong binuksan ang pinto at kinuha ang mga gamit sabay sara ulit ng pinto kaya umakyat na lang ako sa kwarto para hintayin siya.

Ilang segundo lang ay biglang tumunog ang phone ko, nakita ko sa screen ang pangalan ni Ma-ri kaya in-off ko ang phone at inilagay sa loob ng drawer. Gusto kong magfocus kay Ellaine, gusto kong bumawi sa kanya at gusto kong magbago para sa kanya.

Naupo ako sa kama at kinuha ang phone ni Ellaine na nakapatong sa side table, binuksan ko 'yon at nakahinga ng maluwag nang walang lock ang phone kaya umayos ako ng pwesto at sumandal sa headboard ng kama. Tiningnan ko ang gallery niya, may mangilan-ngilan siyang pictures pero ang nakapukaw ng atensyon ko ay ang larawang kuha noong unang fansign event namin 5 years ago.

Ellaine was 15 years old that time, kaya hindi ko na napigilang mapangiti. Sinong mag-aakala na ang makulit na batang fan ko lang dati ay magiging asawa ko pala. Ang ibang mga larawan ay kuha mula sa stage kung saan sumasayaw kami ng grupo at sa akin lang nakafocus ang mga pictures.

Forced Marriage to a Billionaire's DaughterTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon