C H A P T E R 15

1.6K 41 3
                  

Hinawakan ko sa tigkabilang balikat si Ma-ri bago siya itinulak palayo sa akin.

“H’wag mong gawin ‘to, Ma-ri. If you want us to talk, get out of here. Hintayin mo ako sa Maynila at huwag mong sirain ang masayang pagsasama namin ng asawa ko. Ikaw na rin nagsabi 'di ba? Susundin mo lahat ng gusto ko?” mahina kong tanong sa kanya.

“Fine, I'm leaving tonight but I'll wait for you. I want us to talk Tristan. Please naman, nahihirapan at nasasaktan na ako sa mga pinapakita mo sa akin,” kumawala na ang luha sa mga mata niya kaya napabuntong hininga ako.

“Sorry, pero kasama ko si Ellaine. Ayaw kong masaktan ang asawa ko. Mag-iingat ka sa pagmamaneho at hintayin mo akong bumalik,” sambit ko pero kinuha ni Ma-ri ang kamay ko at inilagay sa pisngi niya.

“I won't let you leave Tristan, mababaliw ako kapag ginawa mo ‘yon,” pagmamakaawa nito.

“Sige na, mauna na ako. Mag-ingat ka na lang.” kinuha ko ang pagkain ni Ellaine pero naramdaman kong yumakap ulit sa likuran ko si Ma-ri.

“I love you Tristan,” sambit nito at mas hinigpitan pa ang yakap.

“Stop it Ma-ri, baka may makakita sa atin.” giit ko.

“Ano ba ang kinatatakot mo? We used to be like this, hindi ba?” kumawala naman ako sa kanya at hinarap siya. Tinitigan ko si Ma-ri, habang nagsusumamo sa akin ang mga mata.

Nakakaakit siyang tingnan, at pakiramdam ko ay nag-iinit na naman ang pakiramdam ko pero kailangan kong pigilan ang sarili.

“Umuwi ka na, please lang. Saka na tayo mag-usap,” lumabas na ako sa kusina at nagmadali nang umakyat sa itaas para balikan si Ellaine.

“Ba’t naman ang tagal mo? Inaantok na ako,” bungad sa akin ni Ellaine pagpasok sa kwarto, binuksan ko ang ilaw at inilapag ang pagkain sa side table.

“Kumain ka na muna bago matulog,” naupo ako sa tabi niya at kinuha ang t-shirt. Pasimple kong pinunasan ang labi at matamang pinagmasdan si Ellaine dahil nagsimula na siyang kumain.

Ayaw akong tantanan ng konsensya dahil sa paglalapat ng labi namin ni Ma-ri kanina, hindi ko maitatangging muntik na akong makalimot dahil sa ka-sexyhan niya at nagpapasalamat akong nakinig siya sa akin. Ilang saglit pa at narinig ko ang makina ng kotse nito kaya nagkatinginan kami ni Ellaine.

“Si Ma-ri ba ‘yon? Saan siya pupunta?”

“I don't know, let's leave her alone,” walang gana kong sagot at nahiga na sa likuran ni Ellaine habang ito naman ay nakaupo at panay ang kain. “Bilisan mo nang kumain at humiga ka na ulit sa tabi ko,”

ELLAINE

“Wala na pala si Ma-ri, hindi man lang nagpaalam na uuwi pala siya,” narinig ko agad ang boses ni Mama habang pababa sa hagdan.

“Okay lang Ma, sumama ka sa amin ni Ellaine. Pupunta tayo sa bayan pagkatapos mag-almusal,” sabat ni Tristan kaya dumeretso ako sa kusina kung nasaan sila.

“Good morning, magbreakfast ka na. May pupuntahan tayo,” agad na sabi ni Tristan kaya tumango ako bago tumingin kay Mama.

“Happy Birthday po Mama,” nahihiya kong sabi bago naupo sa tabi ni Tristan.

“Salamat,” tipid itong ngumiti at bumaling ulit kay Tristan.

“Ano bang gagawin natin sa bayan?” tanong nito.

“Mamalengke tayo para sa ihahanda ninyo mamaya,” sagot ni Tristan, namayani ang katahimikan kaya kumain na rin ako.

Matapos mag-almusal ay naligo lang kami at nagbihis, pagkatapos ay lumabas na ng bahay.

Forced Marriage to a Billionaire's DaughterTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon