C H A P T E R 14

1.8K 45 0
                  


"Kaya mo ba akong patawarin?" seryoso niyang tanong kay Ellaine.

"I'm not sure, paano kung ngayon lang 'to? Paano kung pagbalik natin sa Manila, bumalik ka na naman sa dati?" malungkot ang mga mata nito habang nagpapaliwanag. "I'm scared, but despite all of that, I still love you Tristan. But I don't want to hurt again." umiling siya at ngumiti rito.

"Don't worry, hindi na mangyayari 'yon." sambit niya bago ito kinabig at niyakap nang mahigpit. Nang humiwalay siya ay pinagmasdan niya ang mukha ng maganda niyang asawa.

Hindi niya alam kung bakit natutuwa siya habang pinagmamasdan si Ellaine, maganda pa rin ito sa simple at makulay na bestida at litaw na litaw ang magandang kutis sa suot nito.

"Do you want us to go home?" He asked his wife, Ellaine smiled and nodded so he helped her to stand up and go back to the car. Pinagbukas niya ito ng pinto at sumakay na rin bago pinaandar papalayo sa lugar.

"Siya nga pala Tristan, saan ang bahay dito nina Louie?"

"Seriously, hindi ka pa rin ba tapos?" nilingon niya si Ellaine habang nagmamaneho pero sumalubong sa kanya ang inosente at cute nitong mukha kaya napangiti siya bago ibinalik sa daan ang tingin.

"Do you know the cat in the movie Puss in Boots?" He couldn't help but laugh while driving.

"Why? What's so funny about that? Stop it!" saway nito sa kanya.

"Kamukha mo HAHA lalo na kapag medyo nagtatampo ka, ang cute mo pa rin at nakakagigil." pang-aasar niya.

Ilang saglit pa ay hininto niya ang kotse sa tapat ng kubo kung saan may nagtitinda ng mga pakwan at iba pang mga prutas.

"Gusto mo ba? You need to eat a lot of fruits."

"Bahala ka, basta huwag mong kalilimutan 'yong watermelon." bilin ni Ellaine bago siya bumaba sa kotse at nagtungo sa tindero. Pinabaltan niya na rin ang iba at pinahiwa.

Matapos magbayad ay bumalik na siya sasakyan.

"Let's go home," binigay niya ang plastic ng mga prutas kay Ellaine at saka pinaandar ang sasakyan.

MATAPOS mananghalian at maghugas ng pinggan ay umakyat siya sa itaas. Naabutan niya si Tristan na nakahiga sa kama at sinenyasan siyang mahiga sa tabi nito kaya sinara niya ng pinto ng kuwarto bago pumunta sa kama at humiga. Agad naman siya nitong niyakap.

"We have nothing else to do here kung 'di maglove making," pilyo nitong sabi.

"Tumigil ka nga, baka mamaya may makarinig sa iyo." Saway niya pero napaigtad siya nang kagatin ni Tristan ang tainga kaya nahampas niya ito.

"Don't do that." Inis niyang sabi at naupo, natatawa naman si Tristan at hinila siya.

"Okay misis ko, mahiga ka na ulit dito sa tabi ko," sabi nito at nang mahiga siya ulit ay ikinulong siya nito sa bisig niya kaya ramdam niya ang init ng katawan ni Tristan pati na ang mainit nitong hininga na tumatama sa leeg niya.

Ilang saglit pa at napapikit siya dahil ramdam niya ang mainit nitong labi sa leeg niya kaya labis na kiliti ang dulot no'n sa kanya.

"Does that feel good?" bulong nito, para siyang biglang namula nang magmulat at sumalubong sa kanya ang nanunuksong titig ni Tristan.

Her heart suddenly softened when Tristan chuckled, he's so cute on that side kaya gumanti rin siya nang ngiti bago tumango.

"I really love your cute chinky eyes, your nose and plumpy cherry lips especially your siopao cheeks." nanggigigil na sabi ni Tristan. "I'm really excited to see our baby." dugtong nito habang hinahaplos ang buhok niya.

Forced Marriage to a Billionaire's Daughter (Soon to be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon