Chapter 26

149 2 2
                  

[Rated SPG] (Sa mga bata diyan like me at sa mga nasa legal age, huwag parin nating tularan ang nakasulat dito, ha. Be responsible for your actions :] )"Woah! This is hard!"


Kanina pa akong pabalik-balik upang kumuha ng drinks, hard drinks. I must celebrate! I am now, officially all alone! Great. Everyone just disappeared. My Papa, my Mama, Allyson and even that flirty Raciela, the dumb step-sister. 


Fury reigned on me. I can't believe she did this to me, to us. Maayos namin siyang kinupkop sa bahay, maayos na binihisan, pinakain at binigyan ng lahat ng meron kami. I shrugged and drank straight the bottle of Cuervo in my hands, reminiscing what has happened three weeks ago.


"Buntis ka?" galit na sambit ko kay Racie. It's been a week since my whole family died before my eyes.


"It doesn't matter," aniya at akmang aalis na ngunit pinigilan ko siya ng marahas.


I slapped her, hard. "How dare you get yourself pregnant?! Ngayon pa?! Nagyong wala tayong mga magulang na maasahan? Ano! Nasan ang ama niyan?!"


"I don't know!" she cried. "Hindi ko alam! Pokpok ang tingin mo sakin ngayon, di'ba?! Eto na!"


Napahilamos ako ng sarili. "Hindi ka nag-iisip! Paano mo 'yan aalagaan?! Estudyante ka palang, putangina!" sa galit ko ibinato ang vase. "I don't have enough money to support us, and then, nagdala ka pa ng proble--" she slapped me.


"This is my problem, Abi. Ako ang may kasalanan, murahin mo ako, saktan mo ako, huwag lang ang anak ko." galit niyang balik saakin at umakyat sa kwarto niya.


Napahilamos nalang ako ng mukha habang umiiyak habang inaalala ang mga nangyari nung panahon na yun. I never did the funeral because I have no one to be with, Racie ran away with her lover and the father of her stupid baby and never came back, leaving me alone. 


And now, I'm here in this bar all alone but happily drinking my Cuervo. The memories of Allyson and my Mama's death are still fresh to me because when Mama died, Allyson died also at the same time, they left me together.


"Hi," 


I stared at the man who talked beside me. His hair was grunged up, his skin was moreno and he's oozing with hotness. I also liked his black deep looking eyes, he's also tall, his lips were also thin like Nigel. Speaking of him, I've been hiding from him all day. I wanna party and he doesn't. And Marcus? He's with her mother in the hospital, and I completely understand that.


"Hey," I flirtingly smiled at him and gently touched his arm.


RECKONING SCENERIES (ENGINEER SERIES #2)Where stories live. Discover now