پیشگفتار

15.8K 923 112
                  

سلااام 😊
من سوده ام یه عده ای کمی ممکنه منو بشناسن، تو وقتی لری پست میذاشتم قبلا! و الان فکر کنم بی خوابی زده به سرم و جو گرفتتم چون ساعت از ۲ شب گذشته و من میخوام فن فیک پابلیش کنم؟! میدونم از خواب بیدار شم پشیمون میشم !!

این اولین فن فیکیه که میخوام پابلیش کنم و تقریبا یک ساله که دارمش و یه جورایی اولین فن فیکیه که نوشتم :)

جنبه ی فان داره تقریبا مطمئن باشین اگه بخوام بازم بنویسم از این بهتر مینوسم !

چهارتا چپتر اول رو همین الان میذارم چون :
۱) از چپترای اول خوشم نمیاد دوست دارم زود رد شیم ازشون
۲)ببینم کسی اصلا میاد بخونه یا نه !

و اینکه زود قضاوت نکنین داستان رو و ببخشید اگه زیاد خوب نیست :)

#sOodi_Ls 💙💚

friends with benefits (L.S)Where stories live. Discover now