Chapter Twenty

34.3K 1.1K 78

Hey, guys! Short announcement! In My Ex's Brother's Bed is now published under redroom for only 149php. You can buy it on Precious Pages outlets nationwide. Or purchase it online on Precious Pages store.

Hope you'll support the book!

Hope you'll support the book!

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Lovelots,
Anya

Chapter Twenty

Pumipikit-pikit na ang mga mata ko habang isinusulat ang outline sa yellow paper. Nagawan ko na ng reviewer ang dalawang subject. Kakaumpisa ko pa lang ngayon sa pangatlo.

Bukas ang umpisa ng prelim week namin. I have three exams tomorrow kaya nag review agad ako pagkauwi na pagkauwi sa bahay.

It's already past nine o'clock and I think my brain had gone numb. Ikaw ba naman ang mag review mula six o'clock. I had a few breaks in between for snacks and dinner, sure, pero nabigla yata ang utak ko sa kasipagan ko sa pag review.

My eyes were already giving up. It didn't help that I was on top of my extremely cozy bed. The aircondition is in full blast that I am very tempted to grab the soft comforter and wrap it around my body.

Ibinagsak ko ang mukha sa kama at ipinahinga ang mga mata. Hindi pa ako nagtatagal sa pagkakapikit ay biglang tumunog ang phone ko. Umangat agad ang ulo ko at inabot ko ang phone na nakapatong sa ibabaw ng textbook.

Nawala ang pagkaantok ko nang makita ang pangalan ni Grant. May tumakas na ngiti sa labi ko. The last text he sent me, kumain siya ng dinner at kanina pa yun.

Grant:
Are you still reviewing?

It almost felt like he knew I was close to falling asleep. Napairap na lang ako. Umayos ako sa pagkakadapa at nag type ng isasagot sa kanya.

Me:
Of course!

Itinukod ko ang magkabilang siko sa kama at sinalo ko ang mukha gamit ang mga kamay. Nakatingin lang ako sa screen ng phone at naghihintay ng sagot niya.

I was startled a bit when Grant's full name flashed on the screen but it wasn't a text message.

Grant De la Fuente would like to face time...

Umuwang ang labi ko at hindi makapaniwala sa nakikita. Aside from exchanging text messages and a few calls, we never really tried video chat. Hindi ko rin naman naisipan iyon kahit kailan dahil wala sa itsura ni Grant ang pag face time. He's too cold and too much snob for it.

Inayos ko muna ang gulo-gulong buhok. Kumuha ako ng unan at itinayo ang phone doon bago pinindot ang accept button.

My breath almost got caught when I saw him live on the screen. I could only see his face and upper body. He was wearing a v-neck gray shirt. He had a towel draped over his shoulder and his hair was astoundingly messy. Mukhang kakatapos lang niya na mag shower. Napalunok ako dahil doon.

When I Chase (When #1)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!