Final Chapter

34.6K 1.1K 49

"You're lying." I austerely said, refusing to believe the words that I heard from him.

"I'm not, Fall." Logan replied.

I shook my head. "That's not true."

"Go and ask your father then." he challenged, sounding annoyed.

Parang tumatagos ang bawat salita sa akin ni Logan. Tumayo ako mula sa kinauupuan. Padabog na hinablot ko ang phone mula sa ibabaw ng lamesa.

"Where are you going?" he asked. I could feel his eyes on me. Nilingon ko siya at natagpuan na na nakatingin nga siya sa akin.

"To Dad, where else?" I sharply answered and resumed with my plans to leave.

Nang lampasan ko si Logan ay narinig ko ang pagtawag niya sa pangalan ko. Hindi ko iyon pinansin at nagpatuloy lang sa paglakad.

He's still in his office, I was sure. My father loves to work overtime. Habang nagma-maneho patungo sa Montello building ay buhol-buhol ang laman ng utak ko. My mind's in complete jumble and he's the cause of the mess.

Ayaw kong maniwala kay Logan. Why would I want to believe him? If he's telling the truth, if Grant is really using me, it would devastate me. It would wreck me.

One of the reasons is because I wasn't used to being betrayed in any form... About the main reason why confirming that it's the whole truth would hurt is because I'm already deeply and madly in love with him.

The pain is multiplied when it's from the people you love.

Matatanggap ko ba na ginamit ako ni Grant? Of course not. He told me he fell. No... He told me he crashed hard. Pinanghahawakan ko ang mga sinabi niyang iyon. If he's just using me, then that would automatically mean that everything he said were nothing but lies.

Habang papalapit sa building ay mas lalong lumakas ang takot sa dibdib ko. Natatakot ako na malaman ang totoo. Natatakot ako na makumpirma na hindi lang gawa-gawa ni Logan ang sinabi niya. Natatakot ako na baka ginamit nga lang ako ni Grant at nagsinungaling siya sa akin sa maraming bagay—pati ang nararamdaman niya.
Hindi ko na alam kung ano ang dapat isipin.

Nang makarating na ako sa tapat ng building ay nagblangko na lang ang utak ko. I couldn't think at all. My heart was raising, it was beating so loud that I could hardly hear anything.

"Hey, Fall." my blank trance was halted by my father's executive assistant, Nancy.   
Nakangiti siya sa akin. She's been nothing but nice to me. Highschool pa lang ako ay executive assistant na siya ni Daddy. Pero kahit ganoon ay hindi ko magawang ibalik ang ngiti sa kanya kagaya ng palagi kong ginagawa. I was too nerve wrecked.

"Where's Dad?" I promptly asked.

"Nasa loob ng office─" hindi ko na nagawang tapusin pa ang sasabihin niya. All I wanna do right now is to see Dad and demand the truth from him.

Nakita ko agad si Daddy na nakaupo sa likod ng kanyang desk. May binabasa siya sa ibabaw ng kanyang table ngunit nang marinig ang malakas na pagbukas ng pinto ay napatingin siya sa gawi ko.

"Fallon," he uttered, sitting up straight. His forehead creased. "What are you doing here?"

My chest tightened as I stared at my father. My whole body was turning ice cold as I prepared myself to go ahead and ask him. I curled my hands into a tight ball, my fists tightening as I muster in all the courage I could get.

"Fallon?" he repeated.

"Did you ask Grant to watch over me?" I was nearly breathless when I asked.

"What?" mas lalong nalukot ang buong mukha ni Daddy sa tanong ko. Tumayo siya mula sa kanyang swivel chair at humakbang papalapit sa akin.

I stayed right where I am. Hindi ako lumayo sa pinto. I needed the close escape route once I hear the ugly truth from my father.

When I Chase (When #1)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!