Chapter Two

46.3K 1.1K 152

Una kong naramdaman  ang bigat ng ulo ko nang magising. I barely remembered what happened last night. Ang naalala ko lang ay ang tungkol sa gig, sa kiss, ang supladong lalaki at pagkatapos 'non ay wala na. I think I remember the guy I kissed, asking for my number. May ibinigay yata ako sa kanya pero hindi ako sigurado kung sa aking number iyon.

Pumunta muna ako ng bathroom para sa morning rituals bago bumaba sa dining area. It was almost nine in the morning. Masyado pa nga itong maaga para sa akin na late na nakauwi at natulog.

I was still half asleep as I walked. Binati ako ng isang maid namin ng good morning nang makasalubong ako. Ginantihan ko naman iyon ng ngiti. I was too sleepy to say it back. Tsaka lang ako tuluyang nagising nang makita ko si Daddy na mag-isang nakaupo sa dining area.

Nanlaki ang mga mata ko at napatigil sa paglakad. Uh-oh.

Umangat ang tingin niya mula sa binabasang news paper at tumingin sa akin. Sumimangot si Daddy nang makita ako. Isang tingin pa lang niya ay alam ko agad na papagalitan niya ako. Alam ko naman na malalaman niya ang pagtakas ko, I just didn't know that it'd be today. He's often busy with work even during Sundays.

"Daddy!" I feigned enthusiasm and walked towards him. I stretched my arms and hugged him from the side, kissing him on the cheek. "Wala po kayong appointments today?"

"Renee." he sternly said. Napabitaw ako sa pagkakayakap sa kanya. Umayos ako ng tayo at napanguso. He's addressing me with my second name, which means he's dead serious right now.

"Yes po, Daddy?" inosenteng tanong ko. Nilakihan ko pa ang mga mata ko at pumikit-pikit para magmukhang wala akong kamuwang-muwang.

"Where did you go last night?" galit ang tinig ni Daddy. Napangiwi ako at umupo.

"I just went out with Noelle and my friends, Dad." nag buntong hininga ako. May lumapit na maid sa gilid ko para ilagay ang orange juice sa harap ko. Ngumiti ako at nagpasalamat sa kanya bago siya umalis.

"Hindi ba at sinabi ko sa'yo na grounded ka for a week?" pati ang mga tingin sa akin ni Daddy ay galit din. Sanay na ako na pinapagalitan ni Daddy kaya hindi na bago sa akin ito.

"Dad, it's our sem-break. At isa pa, I didn't cause any trouble naman po last night. Apat na araw na po akong nakakulong sa bahay. I missed my friends." I pouted for extra effect. Hindi pa rin natanggal ang simangot sa mukha ni Daddy.

"I've been tolerating your games for years, thinking that you'd learn to clean up your act on your own and grow up. You're already twenty, for God's sake! Hindi ka pa ba nagsasawa sa mga kalokohan mo? Hindi ako bumabata, I'm getting older and I won't be around forever to fix your mess!" he scolded and I kept my my mouth shut. Tumunog ang phone na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Sinapo ni Daddy ang noo niya at minasahe iyon. Huminga siya ng malalim bago inabot ang phone at tumayo.

"I have some business to attend to, but don't think for a second that we're done here. Itutuloy natin ang usapan na ito. We're going to do something about that childish behavior of yours." lumapit sa akin si Daddy. Napangiti ako nang halikan niya ang ibabaw ng ulo ko. I know I'm already semi-forgiven. "And cancel your plans on Monday night next week. Sasamahan mo ako sa isang business dinner."

"Okay. Take care, Daddy." ngumisi ako sa kanya at binigyan niya ako ng makahulugan na tingin.

"Eat your breakfast." he snapped and turned  around to walk off.

"Dad! Car keys ko?" pahabol ko kaya napahinto siya sa paglalakad at lumingon sa akin.

"Don't push it." nakasimangot na sabi nito at napahagikgik naman ako. Umiling-iling si Daddy bago sinagot ang tawag at ipinagpatuloy na ulit ang pag-alis.

When I Chase (When #1)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!