Chapter Thirty

32.2K 1.1K 135

Everyone was clapping as soon as I was done with my second set. Nagpaalam ako na magbe-break muna ng ten minutes bago itutuloy ang performance ko. The music engineer quickly played an upbeat song, filling the entire room with loud music.

Nakangiting bumaba ako mula sa stage. Malakas ang tibok ng puso ko. It's like happiness was pouring off my skin. I feel ecstatic. Palagi naman ganito ang nararamdaman ko kapag kumakanta o di kaya ay pagkatapos kumanta. Music is my high.

Bumalik ako sa table na kinauupuan ng mga kaibigan ko. Pagkalapit ko ay inabutan agad ako ng baso at shot glass ni Maia. I drank the liquid one after another.

"Fall," sabi ng isang boses. Nilingon ko agad ang tumawag sa akin at nakita si Patch na nakatayo malapit sa table.

"Hey." nakangiting bati ko at umayos sa pagkakaupo. I'm surprised he's still here. He normally leaves as soon as he's done with his gig.

"Can I borrow you for a minute?" he asked, glancing at my friends before looking at me again.

Umangat ang dalawang kilay ko. He wants to talk to me. Tungkol saan naman? It's been a long time since we last talked. As in really talked. Paano kasi ay tuwing gig night lang naman kami nagkikita at nitong nakaraang mga gig night ko ay kasama ko palagi si Grant. Kaya talagang walang pagkakataon para mag-usap kami.

"Sure." tumango ako at matapps ay tumayo. Kumurot ako ng chicken meat na pulutan at mabilis na isinubo iyon.

"Hala. Sumbong na yan." parinig ni Maia. Tinapunan ko siya ng tingin at kinunutan ng noo. Ngumisi lang siya bilang sagot. Umiling ako at hindi na lang siya pinansin.

"What is it?" I asked as soon as we started walking away from the table. Sinasabayan ko lang siya sa paglakad niya.

"Someone wants to meet you." his lips curved into a meaningful smirk. Iyong parang may alam siya na hindi ko alam.

"Who?" lukot ang mukha na tanong ko. Lumaki ang ngisi sa mga labi niya. Hindi niya ako sinagot at umiling lang.

Dumiretso si Patch patungo sa isang table kung saan may nakaupong tatlong tao. Dalawang lalake at isang babae. Sa ibabaw ng table ay may nakapatong na dalawang video camera equipment.

Umangat ang kilay ko doon. I faintly remember someone filming while I was performing a while ago. Though I just presumed that the video equipments were just coincidentally angled at my direction. Ayaw ko kasing mag-assume na kinukuhanan ako.

Lumipat ang mga mata ko sa babaeng tumayo nang makita ang paglapit namin. Malaki ang ngiti sa mukha niya at sa akin lang siya nakatingin.

"Fallon!" her cheerful voice welcomed me. I could hear and see the excitement that was emitting from her.

Dumaan ang pagkagulat sa mukha ko nang hawakan niya ang magkabilang braso ko. Kumikislap ang kanyang mga mata habang tinititigan ako.

"Where have you been hiding all my life?" she asked. What? A bewildered smile painted on my face.

Naalis ang tingin ko sa kanya nang marinig ang paghalakhak ni Patch malapit sa amin. Inabot niya ang mga kamay ng babae at kinalas iyon mula sa pagkakahawak sa akin.

"You're scaring her, Margie." nakatawang sabi ni Patch.

"I'm sorry. I'm just really excited!" the woman named Margie happily exclaimed.

When I Chase (When #1)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!