39. T1 đã theo kịp meta chưa?

1.8K 234 91
                  

Bị DDoS? Không theo kịp meta? Không sao hết, tụi mình có thể pick ngoài meta mà =)))

-------

22:00

Đây là tên group


geng_lehends

đứa nào


hle_doran

đứa nào


drx_rascal

đứa nào dạy em Choi

cầm vayne đi top?


geng_chobibo

@geng_kiin anh hả?


geng_kiin

wtf? mắc gì?


kdf_cuzz

tại đằng ấy hay cầm ad lên top mà

geng t1 còn ở gần nhau nữa

ai biết đằng ấy có dạy hư em nhỏ không?


geng_kiin

?? hong phải mà T_T


kt_bdd

khóc lóc cl

tao là tao nghi mày lắm


geng_kiin

biến giùm


hle_peanut

nhưng mà hôm nay T1 đánh khá hơn nè

giải quyết xong ddos rồi hả bây?


geng_chobibo

riot fix lỗi sớm thế 

thì ngta đã khom gọi nó

là công ty làm phim anh ạ


hle_peanut

ầu...


kt_deft

nhưng mà chắc cũng có 

tí biện pháp chứ ha

thấy ban pick sáng hơn nè


drx_rascal

ý anh là pick khùm pick điên 🤔


dk_aiming

LCK | Xuân có nắng ấm, hạ có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ