29. Xạ thủ mạnh nhất

2.8K 299 41
                  

Top những thứ có thể khiến người ta bị stress nhưng vẫn có người đâm đầu vào

1. làm adc nhà T1

2. làm fan KT

--------

22:00

Đây là tên group


hle_peanut

ụa KT nó không thể đánh

một trận lăn cầu tuyết gọn gàng được hã


geng_lehends

mắc cái gì cứ cà dựt cà dựt

rồi kéo game dài 40 mấy phút vậy


kt_bdd

...


geng_lehends

thương fan quá nên đánh lâu

cho fan có cái để coi hã


kt_bdd

c-chịu, chắc nội tại ẩn =((((


geng_chobibo

Ê hong có ý gì đâu nhưng mà hỏi thiệc

lương nhỏ Minhyung ở T1 chắc phải

ngang anh Sanghyeok phải hong?


T1_gumayusi

❓❔❓❔❓❔


geng_chobibo

chứ đời nào xạ thủ vừa kiêm

vai trò xả dmg vừa đứng che cho sp thế kia


dk_aiming

+1 gặp tao là tao đòi tăng lương


T1_keria

đ-đâu có đâu, em vẫn che cho bạn mà


geng_chobibo

cho phép nói lại

cho phép nói lại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
T1_keria

l-lâu lâu thoi 👉👈


geng_chobibo

qq á


T1_gumayusi

LCK | Xuân có nắng ấm, hạ có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ