21. Không ai bị bỏ lại phía sau

2.8K 296 37
                  

BRO nổ hũ rồi, cái hũ tám cuối cùng cũng nổ rồi 😭😭😭

-------

23:00

Đây là tên group


T1_keria

đm nó anh em ơi,

toi đã khóc 😭😭


kt_deft

sêm here

cảm động vờ lờ thằng em tao


geng_chobibo

Chúc mừng bro đã làm được điều

mà dk và kt không làm được nha


kt_deft

đmm


dk_showmaker

Anh Wangho tính chừng nào đi đập nó,

để em đi theo với

thằng @geng_canyon mày giữ nó lại cho tao


geng_chobibo

ê đánh thì đánh chứ hong có chơi cái

trò li gián nội bộ vậy nha


kt_deft

@bro_morgan @bro_gideon

@bro_karis @bro_envyy

@bro_pollu @bro_samver

ngoi lên thoi mấy em ơi


geng_chobibo

Cuộc đua tới chức vô địch bây giờ mới bắt đầu 😎


T1_keria

mang geng, t1 tới đây


bro_morgan

Sao hay gáy giùm quá à


tl_umti

chúc mừng BRO nha 👏👏


hle_peanut

bên đó mới 6h sáng mà dậy sớm dữ


tl_umti

hehe, vừa dậy đã thấy tin mấy đứa nổ hũ

mở mắt rất đúng cách, xin cảm ơn


bro_morgan

He, hôm nay mọi người làm tốt lắm


kdf_cuzz

chúc mừng chúc mừng


kt_deft

mấy nhỏ ở kdf đừng buồn,

phải như vậy thì mới là lck


LCK | Xuân có nắng ấm, hạ có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ