33. Leesin thần

2K 267 38
                  

Lại là DK vs GenG, lại là cặp đấu gây cấn tới từng trận cuối cùng.

-------

21:00

Đây là tên group


hle_peanut

người ta chưa tế

team media của con Nongshim à

team media của con Nongshim à

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
bro_morgan

mé nó thua mà hong cọc nổi luôn á

gáy kiểu qq gì zạy chời =)))


kt_deft

ê này có phải cái đội hồi đầu mùa giải

up ảnh hle peanut doran delight hong


hle_peanut

nó đó...


hle_doran

cái team media quậy điên


ns_dndn

này tụi em hong có liên quan nha


ns_callme

từ chối chịu tránh nhiệm ạ


ns_peter

Trong trường hợp tổ chức này

bị điều tra bởi các cơ quan trực thuộc bộ công an

(hoặc các tổ chức chính trị về content và pressing),

tôi khẳng định mình không liên quan

tới nhóm hoặc những cá nhân khác trong nhóm này.

Tôi không rõ tại sao mình lại

có mặt ở đây vào thời điểm này,

có lẽ tài khoản của tôi

đã được thêm bởi một bên thứ ba.

Tôi cũng xin khẳng định rằng  mình không hề giúp sức

cho những hành động gáy bửn

của các thành viên trong nhóm này.


T1_gumayusi

=)))))))


T1_keria

lẹ dữ ha


LCK | Xuân có nắng ấm, hạ có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ