13. Hội đồng quản trị

3.9K 354 23
                  

Khi bạn quá yêu một người thì hội đồng quản trị cũng chỉ là cái tên. Lúc trước Kim Hyukkyu nói vậy nhưng Kim Kwanghee không tin.

Nhưng sau trận đấu với T1 thì anh tin rồi.

Con cún nhỏ nhà anh dù vẫn cà thẻ của anh nhưng nó đã sớm không còn là cún nhỏ nhà anh nữa 😭

-------

12:00

Đây là tên group


geng_chobibo

Ủa hôm nay T1 đánh đúng hong


T1_keria

Hỏi chi?


geng_chobibo

T-thì a-anh m-muốn


T1_keria

Ngưng đi, nhắn tin nhìn ngứa mắt qá


T1_gumayusi

muốn gì nói mẹ đi anh


T1_oner

Thật, bày đặt lắp bắp đồ đó, thấy ớn quá


geng_chobibo

đm tụi bây,

anh chỉ muốn hỏi xem

hôm nay đấu xong tụi bây có tính đi ăn hong


T1_keria

Có, thì xao


T1_zeus

Anh bao tụi em hả 🤩


kt_deft

Đội có chủ tịch luôn

mà vẫn ham hố ăn chực hẻ


T1_keria

đồ free ngon hơn mà anh


geng_chobibo

ò 😔

vậy thì bây cứ đi ăn đi


T1_keria

??????


T1_gumayusi

Ảnh bị qq gì vậy mọi người


geng_lehends

Xin lỗi mọi người, toi cùng team với nó

nhưng toi cũng méo hiểu nó bị qq gì

-------

12:10

chobibo --> urihyeok


chobibo

🥺🥺🥺

Hôm nay anh Sanghyeok

cũng không rảnh hả


urihyeok

LCK | Xuân có nắng ấm, hạ có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ