16. Tam giác quỷ

3.7K 318 49
                  

Bạn có biết trò chơi kéo búa bao không? Kéo ăn bao, bao ăn búa, búa lại ăn kéo. Mối quan hệ của KT, GenG, T1 cũng vậy đó

-------

23:00

Đây là tên group


hle_peanut

mẹ nó sao tao thấy cảnh này quen quen

mẹ nó sao tao thấy cảnh này quen quen

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
dk_showmaker

Ụ á @geng_canyon hôm bữa

anh kêu mày thắng KT thì anh mới vui

xong hôm nay đánh đấm như zạy á hã


T1_zeus

Quà valentine đồ đó


geng_lehends

Chiện đấy đâu ai ngờ


hle_peanut

Ngờ chứ, mấy năm rồi đều bị KT đúm mò


geng_lehends

con mẹ nó 😭


jdg_ruler

Mới vòng bảng mà, thua thì thoi


geng_lehends

Đội đang chuỗi win nói cc gì đấy


jdg_ruler

Hehe, vấn đề kĩ năng


geng_lehends

giờ tao gửi cái cup qua

nhờ thằng Jinhyeok phang vô đầu mày giùm nha


jdg_ruler

🥹🥹🥹


hle_peanut

Lỡ sủi thì sủi luôn đi,

ngoi lên nói chi cho ăn chửi


hle_doran

Thoi anh ơi, chuyện bình thường ấy mà

ngày nào anh Jaehyuk không chọc anh Siwoo

thì ảnh ăn hong có ngon


jdg_kanavi

Confirm ạ


LCK | Xuân có nắng ấm, hạ có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ