02. Làm gì sau trận đấu

5.9K 406 39
                  

Sau khi 2 cặp đấu của ngày đầu tiên kết thúc, các đội phỏng cũng vấn xong thì chính là lúc group chat LCK rôm rả nhất

*ting*

23:00

Đây là tên group

ur_alpaca

Lau mi đi em đừng buồn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lau mi đi em đừng buồn


littlepeanut

vì chuyện lứa đôi đâu ai hiểu được


hyeonjun_choi

vào một chiều, tan~ vỡ~


chobibo

Xao hát dở mà hay hát vậy cả nhà


hyeonjun_choi

Chắc mày hát hay


chobibo

Em có hát đ đâu

Với lại, anh Jaehyuk khen em hát hay


si_u

Mày bịa hả em


chobibo

qq á, ổng nói vậy thiệt mà

@jae_hyuk nói gì coi chajae_hyuk

À ừa, nó hát nghe cũng đc mà


littlepeanut

Mày điếc cmnr


hyeonjun_choi

+1


m0rgan đã trả lời tin nhắn của ur_alpaca

Thì ra họ đã báo trước,

chỉ là tôi không nhận raur_alpaca

Mày đặt kèo cho nhà tê hay gì


um7i

Nãy em với ẻm có cược với nhauur_alpaca

Ủa sao mày ở đây?

LCK | Xuân có nắng ấm, hạ có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ