18. Meta hai xạ thủ

4.1K 328 31
                  

Sau 10 năm, người ta lại lần nữa nhìn thấy Ezreal support, một lần nữa thế giới phải bất ngờ trước độ liều và độ simp của ad nhà tê

-------

23:00

Đây là tên group

kt_deft

đm mấy đứa T1 trả lời cho tao coi

Ezreal support là cái qq gì


hle_peanut

đm bài dị vl, lúc đầu tao tưởng varus spgeng_chobibo

Eo oi, nghe vẫn dị vờ lờ mà anh


hle_peanut

nhưng mà nó từng xuất hiện rồiT1_keria

Ezreal support cũng từng xuất hiện mà

hle_peanut

hồi nào?


T1_faker

Hồi này nè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hồi này nèhle_peanut

vãi lòn luôn

kt_deft

đ biết nói gì,

đúng là đội tuyển máu L(iều)


geng_chobibo

10 năm rồi con Ezreal support mới lại xuất hiện,

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

10 năm rồi con Ezreal support mới lại xuất hiện,

vị trí nào cũng thay đổi

nhưng mid T1 vẫn không đổi 🥺


LCK | Xuân có nắng ấm, hạ có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ