17. Nối lại tình xưa

4K 361 18
                  

Sau một khoảng thời gian dài chia tay (cụ thể là 2 ngày) GenG chính thức vươn lên ngôi nhì bảng để được đứng cạnh T1.

-------

23:00

Đây là tên group


kt_deft

Đù mă hqua mới cười

thằng nhóc Jihoon là GenG

xuống hạng 3, sao hnay lên hạng lại rồi?


hle_peanut

Biết lý do rồi mà hay giả bộ hỏi dị

dui khom?


geng_lehends

Dui chứ, dui vãi l luôn


hle_peanut

mẹ mày, để đó tao xử mày sau

nhỏ Suhwan đâu, ra đây anh nói chuyện


geng_peyz

👉👈


hle_peanut

mắc cái giống ôn gì mày dí anh quài?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

mắc cái giống ôn gì mày dí anh quài?


hle_doran

Nuôi nó khôn lớn

xong nó đè anh nó ra nó đánh


hle_delight

tàn nhẫn đến thế là cùng


geng_chobibo

Coi 3 con người cùng dắt nhau qua hle nói chiện kìa


geng_peyz

Một sáng thức dậy,

em bỗng thấy geng còn mỗi mình em


geng_chobibo

Hỏng biết ai mới là người tàn nhẫn lun ó


hle_peanut

...


geng_lehends

Hehe, mấy bạn chửi nhau vui quá, chửi tiếp đi


LCK | Xuân có nắng ấm, hạ có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ