07. Tụi này cũng có tân binh

4K 318 27
                  

KDF Bull đã có một ngày debut thành công khi giúp KDF giành được chiến thắng trước KT.

Đây đúng là cơ hội tuyệt vời để các tân binh giao lưu học hỏi và cũng là cơ hội tuyệt vời không kém cho hội người già LCK cười vào mặt nhau =))))

-------

23:00

Đây là tên group


hle_peanut

điểm nhấn eocikay hôm nay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

điểm nhấn eocikay hôm nay


drx_rascal

VỜ CỜ LỜ


T1_faker

??? thật à


T1_keria

Oi mịa oi

để coi lại replay


geng_chobibo

eo oi ghê thế

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

eo oi ghê thế



hle_zeka

OwO giỡn hả


dk_kingen

Vãi lòn luôn


geng_chobibo

Nghe bảo KDF đôn tân binh lên


dk_lucid

Đúng rồi á anh


geng_chobibo

Em có quen khom?

Add người ta vào ik


LCK | Xuân có nắng ấm, hạ có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ