26. Sinh nhật (sớm) của cá cơm

2.9K 321 76
                  

"Chúc mừng sinh nhật tuyển thủ Chovy, thần đồng đường giữa của chúng ta, mong rằng cuộc sống sau này sẽ dịu dàng với em" - đó là những lời mà những người anh của Chobi khom hề nói.

-------

11:00

Đây là tên group


kt_deft

Chời ơi tao buồn ngủ quáaaaaa


kt_pyosik

nát mẹ cái đồng hồ sinh học rồi


geng_chobibo

tính ra mấy người đánh sớm

có mấy tiếng thôi mà


kt_deft

Sớm là sớm 😭😭😭


hle_doran

đánh sớm đi cho ảnh bỏ

cái tật đánh rank khuya


dk_lucid

Mọi người ơi, cho em hỏi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mọi người ơi, cho em hỏi

anh Seungmin có ổn hong ạ

ảnh dặn em 10h kêu ảnh dậy

mà em gọi ảnh chục cuộc rồi ảnh chưa bắt máy


kt_deft

...


T1_zeus

Ý, em cũng mới gọi thử nè

bạn ấy hong có bắt máy thiệc


kt_pyosik

đang ngồi ăn sáng ở đây mà


kt_beryl

đm mày nhìn kĩ vô

thằng nhỏ ngủ gục cmnr


dk_lucid

...


T1_zeus

...


geng_chobibo

Kiếp nạn của mấy đứa

thức khuya leo rank tới rồi đó


LCK | Xuân có nắng ấm, hạ có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ