30. T1 mất tích rồi!!

2.7K 335 44
                  

Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông, nhưng T1 thì khác, họ là người sạch sẽ, họ tắm 7 lần trên dòng sông GenG rồi.

p/s: nhỏ nào vô kêu 8 lần là toi lóc, toi còn đang sống ở lượt về vòng bảng

-------

22:00

Đây là tên group


drx_sponge

mọi người ơi ba má em cãi nhau


kt_perfecT

????? ai hỏi

chuyện gia đình tự nhiên đem lên đây?


dk_lucid

hong ai hỏi cả


drx_setab đã trả lời drx_sponge

đã kêu là ra ngoài

không có được gọi như vậy mà

Ý của nhỏ là anh Kwanghee

với anh Jiseong cãi nhau á


drx_sponge

thì hai ảnh lớn nhất, hai ảnh chăm mình nhất

thì mình gọi là ba má đúng rồi


drx_setab

...


geng_chobibo

nhưng mà hai ảnh có cưới nhau chưa


geng_lehends đã trả lời geng_chobibo

Chưa, anh chưa nhận thiệp cưới


drx_teddy

Ai mượn mà trả lời nghiêm túc vậy


geng_lehends

hì hì


kt_deft

ụa mà sao cãi nhau?

anh tưởng tụi bây thắng


drx_rascal

ừa, em cũng chả hiểu

tự nhiên thắng mà mình bị giận


drx_teddy

hm? Anh nói gì dọ

hm? Anh nói gì dọ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
LCK | Xuân có nắng ấm, hạ có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ