25. Đánh du kích

3K 340 47
                  

Sau trận đấu của DK và DRX, tưởng đâu LCK đã tìm cách khắc phục DDoS nhưng không. Làm gì có chuyện đơn giản như thế.

-------

12:00

Đây là tên group


kt_deft

Ụa hôm nay LCK đánh như bình thường ha


T1_zeus

Đúng rồi đó anh, đánh như bình thường thôi


geng_chobibo

Chắc khom ai rảnh mà DDoS nữa đâu


T1_keria

ê


hle_doran

ê


kt_deft

ê


geng_lehends

ê


geng_chobibo

???? mấy người này làm sao á


hle_peanut

tại cái mỏ mày hay nói xui lắm


geng_chobibo

hồi nào, cái mỏ anh mới xui á


hle_peanut

tao chống mắt lên coi

hôm nay còn bị DDoS không nè

-------

19:40

Đây là tên group


geng_chobibo

Hôm nay phỏng vấn một mình

buồn ghê á ≧ڡ≦


T1_keria

Bà nọi anh


T1_zeus

Chờ đi, tụi em sắp đánh rồi

anh Sanghyeok double POG liền nè


geng_chobibo

Thì cũng là hạng 1 cùng nhau thoi


hle_peanut

crush người ta mà hơn thua dị


geng_chobibo

trọng điểm ở đây là chữ CÙNG NHAU ạ


geng_lehends

Mù, đ thấy


T1_keria

+1, đ thấy


kt_deft

Ê hong bị ddos thiệt nè


LCK | Xuân có nắng ấm, hạ có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ