14. Bạn nhỏ nào cũng quý giá

4.2K 369 18
                  

Ngày thi đấu thứ 2 trong tuần 3 ở LCK diễn ra vô cùng bình thường.

K'sante vẫn lỗi game và hội những người cần bằng lái xe LCK vẫn có thêm thành viên mới như bình thường

-------

23:00

Đây là tên group


kdf_dudu

Ụ á ai làm ra con ksante thế,

nó lỗi vãi lò luôn á


dk_showmaker

ĐM tao đã nói với bây rồi,

con tướng đấy nên bị xóa cmnl


kdf_cuzz

Đây là Ksante của Kiin

Đây cũng là Ksante của Kiin, nhưng là 10s sau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đây cũng là Ksante của Kiin, nhưng là 10s sau

Đây cũng là Ksante của Kiin, nhưng là 10s sau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
kdf_dudu

Ụ á sao nó hồi máu nguyên cây thế kia

Quaoooo, lít ọp le giần


dk_showmaker

Tao đã kêu hoặc là xóa,

hoặc là auto ban con đấy đi mà


dk_aiming

Kiin Kiin khi GenG bảo

ai được pog sẽ không phải nấu mì

ai được pog sẽ không phải nấu mì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
LCK | Xuân có nắng ấm, hạ có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ