24. Cuộc chiến tại gia

2.7K 269 43
                  

Sau sự cố DDoS, BRO vs KDF phải đánh tại gaming house. LCK lại quay về thời covid

-------

13:00

Đây là tên group


hle_viper

Đố mọi người biết giờ này

BRO với KDF đánh nhau chưa


geng_chobibo

Giờ này còn sớm, chắc sắp đánh


kt_pyosik

DK DRX còn sống khom?


dk_kingen

Tao nghĩ tao đã chếc


dk_showmaker

Mă cái tiếng ồn trắng,

nó siu kinh khủng luôn á


geng_chobibo

Đã pause game thì thôi,

còn vừa pause vừa đánh tới game 3 nữa chứ


drx_sponge

Mọi người ơi, đau lưng thì mình

làm gì cho đỡ đau đây ạ?


T1_keria

Anh Kwanghee bị đau hả


drx_pleata

Nguyên 1 đội đau luôn 😭😭


hle_peanut

Con DRX không lo cho bây à


kt_deft

...


kt_pyosik

...


T1_keria

...


hle_zeka

...


geng_chobibo

Nói chung là hong có muốn

nói xấu đội tuyển cũ đâu,

nhưng đây là đôi lời tôi dành cho

những ai có ý định vào drx

những ai có ý định vào drx

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
LCK | Xuân có nắng ấm, hạ có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ