28. Mid lanemates

2.8K 342 45
                  

Hôm nay mấy bạn nhỏ đi quay Mid lanemates, hong biết Gwak Boseong có xin được số điện thoại của người ấy chưa.

Mà hôm nay hai con mèo nhà T và nhà G dấu tên lạ lắm, có ai biết chuyện gì đang xảy ra hong ???

-------

20:00

Nhật ký theo đuổi mid nhà bên


geng_chobibo đã thêm hle_zeka vào nhóm

geng_chobibo đã xóa hle_zeka ra khỏi nhóm

geng_chobibo đã xóa kt_bdd ra khỏi nhóm

hle_peanut

ủa rồi làm vậy chi?


geng_chobibo

Để cho thằng nhóc Geonwoo biết

là em ghim nó rồi


kt_deft

rốt cuộc chuyện gì đẫ xảy ra ở mid lanemates


geng_chobibo

😭😭😭


dk_showmaker

=)))))))


T1_keria

chiện gì xãy


geng_lehends

dm kể lẹ coi, tao cắn cả lũ bây giờ


kt_deft

À...

Boseong mới kể là ẻm

được xếp ngồi cạnh faker nè


T1_keria

à...


T1_gumayusi

à...


T1_oner

à...


geng_lehends

HÁ HÁ HÁ

duma tao cười chết


hle_peanut

ủa rồi liên quan gì tới Geonwoo


geng_chobibo

nó được anh Sanghyeok chọn 😭😭


geng_lehends

chọn mịa gì ba


geng_chobibo

Thì quay lanemates hay

có mấy cái ranking show á,

có một mục ảnh chọn nhóc Geonwoo

xong rồi ảnh còn quay qua nhìn nó nữa 😭😭😭


LCK | Xuân có nắng ấm, hạ có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ