36. Round 1

1.8K 230 29
                  

Hai ngày thi đấu round 1 kết thúc, có người về nhà nghỉ ngơi, có người lại tiếp tục thi đấu.

Nếu như ai quên rồi thì để mình nhắc lại kết quả Round 1 cho nè

HLE 3-0 KDF

DK 3-2 KT

-------

22:15

Đây là tên group


T1_keria

hóa ra rito cân bằng game

bằng cách tạo ra càng nhiều

con tốn lường càng tốt à =)))


geng_lehends

ùa, con reksai

gớm thiệc sự luôn á


drx_rascal

sao nay im lặng dữ zạy


drx_teddy

chắc là khoảng lặng sau thi đấu chăng?

làm gì còn ai có tâm trạng lên mạng đâu


drx_rascal

em sẽ như vậy hả?

cách ly mxh sau khi thua á?


drx_teddy

ờmmmmmmmm


T1_keria

có thắng thì ảnh cũng cách ly mxh mà =)))

cơ mà thua xong thì hong có

tâm trạng chat chít thật


drx_teddy

đúng đúng, nhất là khi đội có mấy đứa nhỏ

thua xong thì đi bế tụi nhỏ

chứ làm gì có thời gian mà lên đây


T1_keria

chưa kể lịch playoff cũng sát nữa

train lòi l chứ ở đó mà onl


geng_chobibo

chứ sao mày onl, đội mày sắp đánh rồi mà


T1_keria

cha làm như cha thì không =))))


geng_chobibo

ừa nhỉ


T1_keria

-_-


kt_deft

LCK | Xuân có nắng ấm, hạ có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ