11. Super Sunday

3.8K 338 38
                  

Chủ nhật tuần thi đấu thứ 2 của LCK Xuân đúng là một "super sunday" khi nó vừa chứng kiến cuộc đấu của 2 đội ngang tài ngang sức là DRX và BRO, vừa chứng kiến cuộc chiến của 2 ứng cử viên vô địch là HLE và T1.

------

22:00

Đây là tên group


geng_chobibo

đm nãy giờ lo chui góc mà quên mất

hôm nay còn một trận nữa


hle_peanut

mày tính cho tao

ở mãi trong cái góc

đúng không thằng kia


kt_deft

chấp nhận đi em,

ai biểu mấy trận trước

mình dí người ta dữ quá


hle_doran

xao anh bênh nó dị


kt_deft

Tại tao bị khịa rồi,

tụi bây cũng bị đi


hle_peanut

đm nó khốn lạn thật


geng_chobibo

Đã nói là con corki khó chơi như qỷ

mà khom ai tin toi


hle_peanut

đm nhóc Geonwoo nó muốn thử mà


geng_chobibo

Thử chơi corki trước mặt

người có chuỗi 19 trận win với corki à


hle_zeka

đm ám ảnh kinh hoàng


hle_viper

Tao mới là người phải nói câu đó nè


kt_deft

"Những ai dưới 18 tuổi thì nên che mắt lại"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Những ai dưới 18 tuổi thì nên che mắt lại"


hle_viper

LCK | Xuân có nắng ấm, hạ có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ