ေၾကညာျခင္း

116 8 0
                  


အားလုံးပဲ.....
သာသာခုမွေပၚလာရလုိ႔ေတာင္းပန္ပါတယ္ေနာ္
ကုိယ့္ရဲ႕ ပထမဆုံးစာအုပ္ေလး " ည"ကုိ
မေန႔က orderစေကာက္ပါတယ္....

ပုံကလုိင္းေၾကာင့္ တင္လုိ႔မရလုိ႔ပါMy Sunshine house pageေလးပါ
အဲ့pageေလးမွာ ဝယ္ယူအားေပးလုိ႔ရပါတယ္ေနာ္...

ကုိယ့္ရဲ႕ပထမဆုံးေလးမုိ႔ အားေပးေစခ်င္ပါတယ္

မ်က္မျမင္ အခ်စ္ (မျက်မမြင် အချစ်)boy LoveWhere stories live. Discover now