မ်က္မျမင္အခ်စ္(၉)

244 26 6
                  

ဦးတက္မင္းလူရဲ႕ ရက္လည္ၿပီးသည္အထိ ကုိစစ္မင္းသူက စည္းကုိ ဘာစကားမွမေျပာခဲ့သလုိ မျပန္ေသးဘူးလားဟုလည္း မေမးေပ ။
မိမိ႐ွိမွန္းေတာင္ သိရဲ႕လားဟု
ေမးလုိက္ခ်င္သည္ ။ သုိ႔ေသာ္ ကုိစစ္မင္းသူဆီက ထြက္လာမယ့္စကားက အကန္ေတြပဲ ျဖစ္မည္ဆုိတာ သိသည့္ စည္းေရာင္စုံအတြက္ေတာ့ သူ႔ကုိဘာစကားမွ သြာမေျပာတာ စည္းအတြက္ပုိေကာင္းသည္ ။

ဧည့္သည္ေတြအသီးသီး ျပန္သြားၾကေပမယ့္ ဦးတက္မင္းလူရဲ႕ ညီျဖစ္သူႏွင့္ သူ၏ဇနီးက မျပန္ေသးပဲ ဦးတက္မင္းလူရဲ႕ေသတမ္းစာကုိ ဖြင့္ဖတ္ဖုိ႔ ေ႐ွ႕ေနကုိ ေျပာေနၾကတာေၾကာင့္ ထုိလင္မယားကုိ စည္းေရာင္စုံခ်ဥ္မိသည္ ။
ပုိက္ဆံ႐ွိတဲ့ အသုိင္းအဝုိင္းေတြက ေငြကလဲြရင္ ဘာကုိမွ မျမင္ၾကဘူးဆုိတာ
သေဘာေပါက္မိသည္ ။
မိမိကပဲကံေကာင္းတယ္လုိ႔ ေျပာရမလားပဲ
ဒီလုိေငြမက္တဲ့ ေဆြမ်ဳိးေတြမ႐ွိ၍သာ မိမိအတြက္ ကံဆုိးမႈထဲက ဆုလာဘ္တစ္ခုလုိ႔ေတာင္ေတြးမိသည္ ။

ဦးတက္မင္းလူရဲ႕ ေ႐ွ႕ေနကုိ
ထုိလင္မယားႏွစ္ေယာက္က ဖားေနတာၾကည့္ၿပီး
စည္းေရာင္စုံအေတာ္ေလးစိတ္ပ်က္မိသည္ ။
မ်က္စိမျမင္တဲ့တူအတြက္ ဝမ္းနည္းမေပးပဲ အေမြကိစၥကုိသာ စိတ္ဝင္စားေနၾကသည္မွာ အျမင္ကပ္စရာေကာင္းလွသည္ ။

ဦးတက္မင္းလူရဲ႕ ဇနီးဘက္က အမ်ဳိးေတြကေတာ့
ေငြမက္သည့္ပုံမေပၚ တစ္ေယာက္မွေတာင္ အရိပ္ေယာင္မေတြ႔ေပ ။

ေ႐ွ႕ေနက စကားစေတာ့ စည္းေရာင္စုံလည္း စိတ္ပါဝင္စားစြာနဲ႔ နားေထာင္မိသည္ ။

" ဦးတက္မင္းလူက ဒီစံအိမ္ႀကီးကုိ ေမာင္စစ္မင္းသူႏွင့္ ေမာင္စည္းေရာင္စုံတုိ႔အား တေယာက္တဝက္ ၊ ကား၄စီး႐ွိတာကုိ တေယာက္၂စီး ၊ Min Company ရဲ႕ အစု႐ွယ္ယာ ၈၀ရာခုိင္ႏႈန္း႐ွိသည့္အနက္ ေမာင္စစ္မင္းသူကုိ ၅၀ရာခုိင္ႏႈန္း ၊ ေမာင္စည္းေရာင္စုံကုိ ၂၀ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ က်န္တဲ့ ၁၀ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၅ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ဦးတက္မင္းလူ၏ညီ ဦးထြန္းမင္း ၊ က်န္၅ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ မိဘမဲ့ေဂဟာသုိ႔ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္ ။ ဘုိးဘြားပုိင္ ေျမကြက္မ်ားအား ေမာင္စစ္မင္းသူ အိမ္ေထာင္ျပဳခ်ိန္မွ မဂၤလာ လက္ဖဲြ႔အေနျဖင့္ ေပးအပ္ပါမည္ ။ ကြၽႏု္ပ္႐ွာေဖြထားေသာ ဘဏ္စာအုပ္ထဲ႐ွိ သန္း ၆၀၀ အနက္ သားေမာင္စစ္မင္းသူအား သန္း၃၅၀ ၊ ေမာင္စည္းေရာင္စုံကုိ သန္း၂၄၀ ၊ ညီျဖစ္သူ ဦးထြန္းမင္းကုိ ၅သန္း ၊ ဘုိးဘြားေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးေဂဟာသုိ႔ ၅သန္းလႉဒါန္းခဲ့ပါသည္ ။
ဦးတက္မင္းလူ၏ ဇနီးေဒၚယမင္းသူ ပုိင္ဆုိင္သည့္ စည္းစိမ္ဥစၥာအားလုံးကုိ ေမာင္စစ္မင္းသူအား လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါသည္ ။ ေမာင္စည္းေရာင္စုံအား ဘာတစ္ခုမွ မေပးအပ္ပဲ ႏွင္ထုတ္လွ်င္ မိမိ၏ ပုိင္ဆုိင္မႈ တစ္ျပားတခ်ပ္မွ ေပးအပ္မည္မဟုတ္ ။ ေမာင္စည္းေရာင္စုံသည္လည္း ေပးအပ္ထားေသာကတိအတုိင္း ေမာင္စစ္မင္းသူကုိ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ၃ႏွစ္ျပည့္မွသာ အေမြမ်ားကုိ စံစားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ ။

မ်က္မျမင္ အခ်စ္ (မျက်မမြင် အချစ်)boy LoveWhere stories live. Discover now