မ်က္မျမင္အခ်စ္(၈)

259 25 6
                  

ကုိစစ္မင္းသူရဲ႕ မ်က္ၾကည္လႊာကုိ ခဲြစိတ္ၿပီးၿပီးမိုိ႔
ဆရာဝန္ႀကီးေတြေရာ စည္းေရာင္စုံပါ နက္စ္မေလး ျဖည္ေပးေနတဲ့ ကုိစစ္မင္းသူရဲ႕ ပတ္တီးေပၚမွာ စိတ္ဝင္စားစြာေစာင့္ဆုိင္းေနၾကသည္ ။

ဆရာမေလးက ပတ္တီးျဖည္ၿပီးတဲ့အခါ ဆရာဝန္က ကုိစစ္မင္းသူရဲ႕ မ်က္လုံးကုိ ျဖည္းညႇင္းစြာဖြင့္ဖုိ႔ ေျပာေပးေနသည္ ။

" မ်က္လုံးကုိျဖည္းျဖည္းခ်င္းဖြင့္ပါ....
အလင္းဒဏ္ကုိ အစားထုိးထားတဲ့ မ်က္လုံးက မျမင္ရမွာစုိးလုိ႔ပါ.... ။ စစ္မင္းသူ.... ဒါ ဘယ္ႏွေခ်ာင္းလဲဆုိတာ ျမင္ရလား? "

ဆရာဝန္က လက္ႏွေခ်ာင္းေထာင္ျပၿပီး ကုိစစ္မင္းသူကုိ ေမးေနေသာ္လည္း ကုိစစ္မင္းသူက ေခါင္းခါျပတာေၾကာင့္ စည္းေရာင္စုံ စိတ္ပူသြားရသည္ ။

" ဆရာ..... "

စည္းေရာင္စုံက ဆရာ့ကုိ အားကုိးႀကီးစြာ ေခၚလုိက္ေတာ့ ဆရာဝန္က စိတ္ခ်ပါဆုိတဲ့ အၾကည့္ႏွင့္ စည္းကုိႏွစ္သိမ့္လုိက္သည္ ။

" စစ္မင္းသူ.... ဆရာ့လက္ကုိ တကယ္ပဲ မျမင္ရတာလား? "

" ဟုတ္ကဲ့ဆရာ..... ကြၽန္ေတာ္အရင္ကအတုိင္း ေမွာင္ေမွာင္ႀကီးပဲ ေတြ႔တယ္....ဘာအလင္းကုိမွ မခံစားမိပါဘူး ။ ကြၽန္ေတာ့္ခဲြစိတ္မႈက မေအာင္ျမင္ဘူးလား? "

စည္းေရာင္စုံ ဘယ္လုိမွ စိတ္မထိန္းႏုိင္စြာနဲ႔ ျဖတ္ေမးလုိက္သည္ ။

" ဆရာ .... လူနာက ဘယ္လုိျဖစ္တာလဲဗ်ာ..."

ေဒါက္တာလည္း လူနာ႐ွင္ရဲ႕ စုိးရိမ္ေနမႈကုိ နားလည္ပါသည္ ။ မ်က္စီအစားထုိးကုသမႈမွာ တစ္ရာမွာ လူတစ္ေယာက္ေလာက္က အစားထုိးကုသမႈကုိ မေအာင္ျမင္တက္ၾကတာ ျဖစ္တက္ပါတယ္ ။

" ဟုတ္ကဲ့....လူနာရဲ႕ အေျခအေနက အစားထုိးကုသတဲ့ မ်က္လုံးကုိ လက္မခံႏုိင္တာျဖစ္မယ္... ။ စိတ္မပူပါနဲ႔ ...
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ၾကဳိးစားလုိ႔ ရပါတယ္ "

" ဗ်ာ...... "

စည္းေရာင္စုံ တကယ္ပင္ ကုိစစ္မင္းသူကုိ သနားသြားခဲ့သည္ ။ လူႀကီးက သူ႔သားကုိ သူ႔မ်က္ၾကည္လႊာျဖင့္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကံတရားက ေပးဆပ္ခဲ့မျပဳသျဖင့္ ဦးတက္မင္းလူအတြက္ ဝမ္းနည္းမိသည္ ။

မ်က္မျမင္ အခ်စ္ (မျက်မမြင် အချစ်)boy LoveWhere stories live. Discover now