Kiss 7

1.4K 68 0
                  

"Nasan na ang buntot mo?"

Tanong ni Leana kay Serenity. Hindi naman sya sinagot nito at nag patuloy lang ito sa pag lalakad. Agad naman itong sinundan ni Leana.

"Kier!"

Sigaw ni Leana ng makita niya si Kier na padaan sa dereksyon nila ngunit agad naman itong umiwas na naging dahilan para mapa hinto sa pag lalakad si Serenity.

"Himala at hindi ka nilapitan non, datidati nakadikit ng naka dikit sayo yon umaga palang"

Nag tatakang tanong ni Leana.

Hindi naman kumibo si Serenity sa sinabing iyon ni Leana.

"Mukhang walang kang balak mag salita, si Kier nalang ang kakausapin ko"

Saka naman siya nito iniwan at hinabol si Kier, napa irap naman si Serenity.

Nag pasya si Serenity na huwag nang sundan si Leana at umalis nalang sa hallway. Dahil alam niyang hindi ligtas ang mga mortal sa kanya.

Napa tingin naman si Serenity sa relo nya.

9:08AM

Napa iling naman nya. Hindi niya alam kung anong katangahan ang pumasok sa kokote nya at pumayag siyang sumama sa pag momonitor ni Leana sa Day Class ng Hellion.

Nag pasya siyang mag punta sa fountain upang mag palipas ng oras.

Ngunit laking gulat niya ng makita ang batang si Zenon.

"Ate!"

Sigaw nito habang patakbong lumapit sa kanya, sinalubong niya naman ito ng yakap.

•••

"Kier sandali!"

Sigaw nito saka hinila si Kier papasok ng office nya.

"Bakit"

Bungad sa kanya ni Kier pag pasok niya ng office ni Leana.

Kumunot naman ang noo ni Leana sa naging bungad na tanong ni Kier sa kanya.

"Anong bakit bakit ka diyan! Mag paliwanag ka!"

Singhal naman ni Leana, napansin naman nito ang pag lungkot ng mukha ni Kier.

Mapakla namang ngumiti si Kier bago ito nag salita.

"Hindi nako puwedeng lumapit sa kanya"

Sinamaan naman siya ng tingin ni Leana, bakas sa mukha nito ang pagka lito.

Hinawakan naman ni Kier ang leeg niya saka ito umiling.

•••

"What do you need from us"

Napa tigil naman si Serenity sa pag himas ng buhok ni Zenon ng marinig nya ang pamilyar na tinig.

Inihiga naman ni Serenity ng maayos ang natutulog na si Zenon sa bench dahil sa pagod nito sa pag lalaro kanina bago sya tumayo upang harapin ito.

"You're not a human"

Matalim naman na tingin nito sa kanya. Pagak naman na tumawa si Serenity.

"Leave us alone"

Umiling naman si Sereniy habang naka ngisi

"I really don't understand why your kind are still alive"

Inilapit naman ni Serenity ang kaniyang mukha sa lalaki.

"That's what I want"

Naka ngisi nitong sabi bago nito tuluyang nilayo ang kaniyang mukha sa lalaki.

"Why did you kiss me"

Rinig nyang sabi nito na ikinahinto nya sa pag lalakad

"To be alive"

Naka talikod nyang sabi. Saka ito nag patuloy sa kaniyang pag lalakad.

Mabilis namang tinahak ni Serenity ang office ni Leana upang mag paalam dito. Ngunit laking gulat niya nag maka salumbong niya si Kier.

Bakas sa mukha ni Kier ang pag kagulat, hindi dahil sa pag kakita sa kanya kundi dahil sa nasa leeg nya.

"Im sorry"

mahina nyang sabi

"Your mated"

walang ekspresyong sabi nito.

Vampire KissTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon