Kiss 2

2.5K 100 2
                  

"Buksan mo na ang gate para sa Night Class , Iuuwi kona sya sa mansiyon" Salita ni Kier saka niya binuhat ni Serenity matapos nitong mawalan ng malay "Iwanan mo sya sa kanyang silid pag dating mo sa mansyon, papapuntahin kona ang kaniyang doctor" bilin naman ni Leana kay Kier bago tuluyang nag laho ang dalawa matapos nitong mag teleport.

Mabilis na nakarating sa mansyon si Kier at nilapag nya ng maingat sa kama ang kaniyang amo. Matapos nitong makita ang doctor nito "Makakaalis kana" sabi ni Doctor Zink isang 589 years old na half vampire na naka kulong sa edad na 25.

Ayaw man iwanan ni Kier ang kaniyang amo ay malugod syang tumango rito, isang pag bibigay galang bago lisanin ang silid ni Sereniy.

Minasdan ni Zink ang ityura ng dalaga habang natutulog ito, taimtim nitong pinag aralan ang bawat kilos ng ginagawa nito habang tulog. Napansin nya ang pag kunot ng noo nito na naging dahilan para lapitan nya ang dalaga at tingnan ang sanhi ng pag kunot nito.

Ilang saglit pa ay nagising si Serenity dahil sa sobrang init na nararamdaman nito. Isang pakiramdam na para siyang sinisilaban ng apoy ng impiyerno.

Agad siyang inabutan ng dugo ni Zink bago paman lumala ang sakit na nararamdaman nito.

"Hindi na tumatalab ang gamot na pinapainom ko sayo" salita ni Zink matapos nitong maubos ang dugo na nasa baso "hindi na tumatalab sayo ang enerhiya ni Kier ganun din ang dugo ng mga mortal,tama ba?" taimtim na tumango si Serenity "Bakit hindi mo agad sakin sinabi? Alam mong masama iyan"

"Ayokong mag alala kayo sakin at ayokong pumatay ka ng mortal para mabuhay ako" kalmadong sagot nito "Pero hindi na tumatalab sayo ang inerhiya ni Kier lalong kang humihina sa mga halik nya" seryosong sabi ni Zink

Pagalit na tiningnan ni Serenity si Zink bago ito nag salita "Itigil nyo na ang pag patay sa mga mortal" sarkastiko namang tumawa si Zink bago ito nag salita "Mawawalan ka ng kontrol kapag hindi kami pumatay at mas maraming mamamatay ng mortal kapag ng yari iyon"


Natahimik naman si Serenity sa litanyang iyon ni Zink. Tama si Zink dugo lang ng isang mortal ang makakapag pawi ng uhaw niya para makakuha ng enerhiya kay Kier. Hanggang hindi niya tinatanggap ang katotohanang nakita na niya ang kabiyak ng kaniyang buhay patuloy lamang itong mangyayari sa kaniya.

"Hindi na ako iinom ng dugo ng mortal" mahinahong desisyon nito "Kung ganoon handa kana bang mamatay si Kier?" hindi sumagot si Serenity at umiwas ito ng tingin

"Wala kabang aaminin sa akin" tanong ni Zink

"Sa nakikita ko, Kailangan mo nang mamarkahan. Iyan lang ang susi para bumalik ka sa normal. Hindi mo maitatago sakin ang katotohanan na nakita mo na ang mate mo"

Gulat na napa tingin si Serenity sa nalaman ni Zink.

"Harapin mo siya, iyon ang kailangan mo para matigil narin ang pag kuha namin ng buhay sa mga mortal, tulad ng gusto mong mangyari"

Ang huling salita na binitawan ni Zink bago ito tuluyang nag laho. Naiwang naguguluhan si Serenity sa kaniyang silid.

Pero isa lang ang malinaw sa kanya, Kailangang mahinto ang pag patay sa mga mortal. Dahil alam nya sa sarili nya na ang dugo lang ng mate nya ang makakapag papawi sa uhaw na nararamdaman nya sa loob ng apat na taon.

Vampire KissTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon