Kiss 5

1.6K 74 0
                  

Napasinghap ang lahat ng nasa loob ng silid nila Kier ng makita nila kung paano hatakin at sunggaban ng halik ni Serenity ang lalaki.

Lahat sila ay naka tutok ng tingin sa dalawa, pawing sinusubaybayan ang susunod na mangyayari.

Ilang minuto lang ay bumitiw sa halik si Serenity matapos nitong makuha ang lahat ng enerhiya ni Kier na naging dahilan para manghina ito. Napayuko si Kier kay Serenity bilang pag bibigay galang bago ito tuluyang mawalan ng malay.

Kapansin pansin ang papaging ginto na mata nito. Na naging dahilan para mag bigay galang ang lahat ng nasa silid.

"Iuwi mo sya sa kniyang bahay" turan nito sa dalawang lalaki na naka puwesto sa likod ng upuan ni Kier.

Magalang na tumango ang dalawa na naging hudyat para lisanin ni Serenity ang silid.

Pilit niyang kinalma ang kaniyang sarili bago pa tuluyang maging pula ang ginto niyang mga mata.

Madali niyang tinahak ang daan patungo sa kaniyang sasakyan.

Alam niyang hindi siya ligtas sa lugar kung saan naka tayo ang kanilang paaralan. Maraming mortal ang madadamay kapag hindi pa siya umalis doon sa oras na mawala ang epekto sa kanya na inerhiya ni Kier.

Mabilis na pinag buksan ng gate si Serenity ng mga bantay ng kaniyang doctor na si Zink.

Ngunit bago paman maiapak ni Serenity ang kaniyang mga paa sa loob ng mansion ni Zink ay tuluyan nasiyang nawalan ng malay.

Mabilis na naalarma ang buong bahay ng maramdaman nila ang biglang pag kawala ng inerhiya ng prinsesa.

"Kailangan ng prisesa ng dugo ng isang mortal" sabi ni zink sa kaniyang kanang kamay "ikuha mo ako, madali"

Utos nito, magalang na tumango ang kanang kamay bago tuluyang lisanin ang mansion.

Mabilis na binuhat ni Zink ang prinsesa at madali itong dinala sa kaniyang silid.

"Master..." tawag sa kaniya ng kaniyang kanang kamay. Mabilis nya itong nilingon at inabot ang isang bag ng dugo na nasa kamay nito.

Walang ibang ekspresyon na makikita sa mukha nito. Ngunit ang damdamin nito ay nakukumahaw sa pang hihinayang para sa isang buhay ng mortal. Hindi siya makaramdam ng kahit anong pag nanais na inumin ang dugo na nasa kaniyang mga kamay.

Kinuha niya ang kutsilyo sa kaniyang lamesita upang mabutas ang bag ng dugo na nasa kaniyang kamay. Kitang kita ang mabilis napag agos ng dugo sa kaniyang mga kamay. Mabilis nitong tinapat ang umaagos na dugo sa bibig ng prinsesa.

Kitang kita niya kung pano nito lasahan ang dugo. Ilang saglit pa ay inagaw na ni Serenity ang bag ng dugo.

Kitang kita ang pag iiba ng kulay ng mata nito matapos nitong dumilat.

Ang pag kamuhi ang nangingibabaw na ekspresyon ni Serenity matapos niyang Makita ang dugo na nasa kaniyang mga kamay.

"Pinainom mo na naman ako ng isang dugo ng mortal" matalim na wika nito kay Zink

"Wala akong magagawa kundi ang kumitil ng buhay ng isang mortal hanggat hindi mo hinaharap ang katotohanan na nakita mona ang bubuo sa iyong pagkatao"

Mabilis na umiwas ng tingin si Serenity

"Nag padala na ako ng doctor sa tahanan ni Kier, lalo na siyang nang hihina sa ginagawa mo"

"Ano ang kaniyang lagay" pag iiba nito ng usapan

"Malala na siya, kailangan iwasan mona ang pag kuha ng kaniyang enerhiya kung hindi, baka ito ang maging dahilan ng katapusan nya"

Mabilis na tumayo ng kama si Serenity

"Saan ka pupunta" tanong nito sa prinsesa

"Pupuntahan ko si Kier"

Sabi nito at mabilis na nilisan ang silid.

Vampire KissTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon