Kiss 16

26 1 0
                  


"Kier collapse, he needs you"  pag mimindlink sa kaniya ni Leana na naging dahilan para itigil nya ang pag halik kay Zero. "I need to go" nakatitig nyang sabi rito ngunit binigyan sya ng nito ng isang blangkong tingin bago ito nag salita "Im just really a prey to you huh" malamig na sambit nito sa kaniya.

Hindi nya alam kung anong dapat nyang sabihin, alam nya sa sarili nya na hindi totoo yon. Kabiyak sya nito kaya dapat kahit kailan ay hindi nya maisip na ganoong lamang ang tingin nya rito. 

"Kier needs me" sabi nya dito sabay iwas ng tingin, pakiramdam nya nag tataksil sya dito lalo na nang binigyan sya ng binata ng isang ngisi bago ito nag salita "Whats special about that prey for you to leave your mate" sarkastiko nitong turan sa kanya na naging dahilan upang mapatingin sya dito. 

She doesn't like it kapag may nag sasabing ganoon tungkol kay Kier. Kier is especial to her but she don't know why kung bakit hindi sya nakapag salita para pag bawalan ang binata na pag salitaan ng ganoon si Kier.

"I really need to go" ayon nalang ang naging sambit nya bago ito tuluyang nag laho sa harap ng binata ngunit hindi nakalagpas kay Serenity ang pag daan ng isang emosyon sa kulay abong mata nito. She see pain in his eyes pero saglit na saglit lang ito bago muling bumalik sa walang ekspresyon nitong ityura. 

Alam nyang mali na iniwan nya ito, lalo na nakaramdam sya ng kakaibang emosyon mula sa binata ng halikan sya nito kanina. For the first time he let her feel his emotion at ngayon heto sya iniwan ito para sa ibang tao, para sa ibang lalaki.

Pero alam nyang hindi lamang basta lalaki si Kier sa buhay nya.

Pilit nyang inaalis sa kaniyang isipan ang nakita nyang emosyon sa mga mata nito hanggang makarating sya sa silid ni Leana. Kier needs her, dapat ito muna ang kaniyang isipin. 

Nakita nya si Leana na hawak ang kamay ni Kier na walang malay habang naka higa ito. At hindi naka lampas sa kaniya ang tuyong luha sa mukha ni Kier. Pina iyak nya na naman ang binata. 

"Nandiyan kana pala" bungad sa kaniya ni Leana ng pamansin nya nito, nakita nyang dahang dahang binaba ni Leana ang kamay ni Kier. "What happened to him?" tanong nya rito. Binigyan sya nito ng malungkot na ngiti bago ito nag salita "Nakita nya kayo sa likod ng burol" 

Napansin nya ang pag titig ni Leana. Ito ang unang beses na binigyan sya ng kaibigan ng ganoong tingin at alam nya sa sarili nya na hindi nya magugustuhan ang mga sasabihin nito.

"Diba mag kaibigan naman tayo? diba simula bata tayo ako na ang kasama mo" salita nito sa kaniya, tumango naman sya bilang tugon dito "Can I just be selfish and ask you to remove his memory. Tanggalin mo ang memorya nya na mag kasama kayo" nakakatitig na sabi ni Leana sa kanya habang nag babadya ang mga luha nito. 

Binigyan nya ng naguguluhang tingin ang dalaga, dahil hindi nya ito maintindihan. Hindi nya alam kung bakit hihilingin ng dalaga iyon sa kaniya ganong alam nito kung gaano kahalaga si Kier sa kaniya. Muling bumalik ang tingin ni Leana kay Kier at nakita niya ang pag tulo ng mga luha nito habang nakatingin sa walang malay na Kier. Ito ang unang pag kakataon na makita nyang umiyak ang kaniyang kaibigan. 

Leana is train to be brave dahil anak ito ng isang alpha at kasama doon ang hindi pag papakita ng kahinaan dahil sya ang tagapag mana nito. Kaya mas lalo syang naguluhan sa inaasal ng kaibigan.

Vampire KissTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon