Kiss 13

999 40 14
                  

"Mamamatay ka kung palagi mo kong hahayaan na inumin ko ang iyong dugo" mahinang salita ni Serenity habang naka yuko ito ngunit naramdaman nya ang pag titig sakanyan ng kaniyang mate "What about kissing me" salita naman nito habang ramdam na ramdam nya ang pag titig nito sa kanya na tumatagos sa pag katao nya na naging dahilan para mapa iwas sya ng tingin kahit na naka piring ang mga mata nya.

"You disgust immortal especially vampire" mahinang tugon naman ni Serenity at narinig naman nito ang pagak na pag tawa ng kaniyang mate "Do you know why I disgust vampire the most?" hindi naman sumagot si Serenity dahil kahit ayaw man nyang aminin ay nasasaktan sya sa katotohan na ayaw sa kanya ng mate nya "Because they only see human as a prey" malamig na tugon nito

"I know thats not the only reason why you disgust vampire" pabulong naman na salita ni Serenity "You're really smart... to be the last pure blooded vampire princess. You're right that's not my only reason but Im not gonna tell you why" salita nito

"I know that. Why would you tell it to someone you disgust right?" salita naman ni Serenity ilang saglit lang ay naramdaman nya na nag iisa nalang sya sa loob ng silid kasabay ng pag ihip ng malakas na hangin ay ang pag kawala ng presensya ng kaniyang mate sa loob ng silid. 

Dahan dahan inalis ni Serenity ang piring sa kaniyang mga mata at sumalubong sa kanya ang maliwanag na liwanag ng buwan.  Dahan dahan syang lumapit sa bintana upang pag masdan ito.

- - -

"Saan ka galing kuya?  Kanina pa kita hinihintay dito" malungkot na salubong ni Zenon sa kaniyang kuya ng makita nya ito na papasok sa kanilang bahay "May pinuntahan lang ako,  kumain kana ba?"  tanong naman ng binata matapos nito hubarin ang suot suot nitong itim na coat at ipinatong sa sofa.  Mabilis naman na umiling ang bata bilang tugon sa kaniyang tanong. 

"Bakit hindi kapa kumain?" tanong nito sa nakababatang kapatid "Wala ka pong iniwan na pag kain sa lamesa hindi naman po ako marunong mag luto" napa buntong hininga naman ang binata. 

Masyadong okopado ang kaniyang isipan nitong mga nakaraang araw.  Pati tuloy ang pag aalaga nya sa kaniyang nakababatang kapatid ay hindi na nya magawa ng maayos.

"Halika na sa kusina at mag luluto na ako" pag aaya naman nito sa kaniyang kapatid. Naka ngiti namang sumunod ang bata sa kaniyang kuya. 

- - -

"I already found out his name Kier" salita ni Leana pag kaupo ni Kier sa bangko.  Mabilis naman na nag bago ang ekspresyon ni Kier sa nasabi ni Leana "What did you found out about him" madilim na salita ni Kier "He's not a human right" pag papatuloy ni Kier sa kanyang sinasabi "He is" seryosong sagot ni Leana na ikinaawang ng bibig ni Kier "H-how.. its impossible.. I can't feel his presence. He can't be a human" mahinang sabi ni Kier "But he is" tugon muli ni Leana, mabilis na nanlaki ang maga ni Kier ng may mapag tanto sya, dahan dahan syang napa iling bago uli mag salita "He can't be a hunter.  He's not a hunter. Tell me his isn't!" hindi kumibo si Leana na ikinahampas ni Kier ng table ni Leana na naging dahilan para masira ito "He can't be the princess mate!" malakas na sigaw ni Kier kasabay ng pag iiba ng kulay ng mga mata nito.

Human is only their prey and that includes the hunter. Hunter is no different to other human because their only difference is the hunter are born to trained and kills all immortal and human are born to be their prey.  

"Calm down Kier.. The goddess destined them. Zero won't hurt her,  he is her mate" malumay na sabi ni Leana na ikinatawa naman ni Kier ng pagak "Hunter are trained to kill the existence of immortal especially the last pure blooded" matigas na salita naman ni Kier. "Don't tell it to Serenity, let them handle this situation by them self" iyun nalamang ang naging sagot ni Leana "Do you think Im dumb to tell to the princess that her mate is a hunter?" sarkastiko namang salita ni Kier saka mabilis na lumabas ng office ni Leana sa school. 

Madalim ang kaniyang mukha habang tinatahak ang hallway ng school.  Now he's questioning the goddess why did they mate the vampire princess to a hunter. She knows Serenity won't kill him, Serenity will die in extreme agony if that happens. Iyun ang matinding sakit ng mga immortal, once you found your mate, you can't love anyone else other than your mate and when your mate rejected you will live like a dead man na mas gugustuhin mo nalang mamatay kesa mabuhay at iyun ang hindi nya hahayaan danasin ni Serenity.  He will do anything to protect the princess. His Princess.


Note: For the human or mortal, they wont experience anything even the mate rejected them not unless they are fully mated and their mate decided to leave them for immortal or if their mate died.

Vampire KissTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon