Kiss 3

1.9K 86 0
                  

Mabilis na nilisan ni Kier ang mansyon ng kaniyang master. Tahimik niyang tinahak ang daan na madilim palabas ng gubat.

"Bakit nandito ka? Hindi ba dapat binabantayan mo si Serenity ngayon" bungad sa kanya ni Leana pag pasok sa gate na night class.

Hindi niya ito pinansin sa halip ay napadako ang atensyon nya sa batang kasama nito "Anong ginagawa ng isang mortal dito ng ganitong oras" matalim niyang sabi na naging dahilan para mag tago ang bata sa likod ni Leana.

"Huwag mong takutin ang bata, mukhang naligaw sya kanina ng dumagsa ang mga tao sa gate ng night class ng buksan ito" paliwanag naman ni Leana

"Natawagan mo na ba ang sundo nya, delikado sila dito" Tumango naman si Leana bilang sagot.

Napako naman ang atensyon nila Leana at Kier ng makaramdam sila ng isang enerhiya. Kasabay ng pag lingon nila sa pinag mulan nito ang pag labas ng isang lalaking naka itim na may maputlang kulay ang balat.

"Kuya!!!" Napa lingon naman sila sa batang katabi nila ng sumingaw ito "Siya ba ang kuya mo?" Tanong ni Leana. Naka ngiti namang Tumango ang bata sa kanya.

"Zenon..." tawag sa kanya ng kararating nalalaki dali daling tumakbo ang bata at niyakap ang binti ng kanyang kuya. Umupo naman ang lalaki para maging kapantay nya ang kaniyang kapatid.

"Alam mo ba kung anong oras na? Kanina pa kita hinahanap. Mag uusap tayo sa bahay pag uwi natin" bilin nito sa kapatid, tumango naman ang bata bilang pag tugon.

Tumayo naman ang lalaki saka humarap sa dalawa 'hindi kona maramdaman ang malakas niyang enerhiya' pag mimind link ni Kier kay Leana

"Maraming salamat sa pag babantay sa kapatid ko" saka ito yumuko para mag bigay galang. "Walang anuman" naka ngiting pahayag ni Leana sa binata "Mauuna na kami" saka muling tumango ang binata bago muli itong nag umpisang mag lakad

"Teka!" sigaw ni Leana bago paman makalayo ang mag kapatid, napa hinto ito sa pag lalakad at napa tingin kay Leana "Dito kaba nag aaral?" tumango naman ang binata bilang sagot bago nag patuloy sa pag lalakad.

'Hindi maaring nasa Day Class sya, Walang mortal na may ganoong kalakas na enerhiya ang papayagan na manatili sa Day Class. Masyado itong magiging mapanganib para sa mga mortal' sa isip ni Leana

"Duda ako sa binatang iyon Leana" mariin na sabi ni Kier "Ako rin, hayaan mo at kakalap ako ng impormasyon tungkol sa mag kapatid"


...


"Binilinan na kita na huwag mag papaabot ng alasais ng gabi sa eskuwelahan" Pangaral ng binata sa nakakabata nitong kapatid "Delikado sa isang tulad mo ang maiwan mag isa doon, ito ang dahilan kung bakit ayokong payagan ka na mag aral doon" iiling iling na sabi ng binata

Napansin nya naman ang pag tulo ng luha ng nakababata nitong kapatid na naging dahilan para akuin nya ito at yakapin.

"Huwag kanang umiyak, hindi ba gusto mong maging katulad ni kuya? kaya tumahan kana diyan. Walang hunter na iyakin"
Vampire KissTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon