Kiss 9

1.4K 67 6
                  

"Kier..."


Tawag ni Serenity ng makita nya ito sa hallway na kalalabas ng isang silid. Napahinto naman sa pag lalakad si Kier at napa tingin kay Serenity.


Agad naman na lumapit si Serenity kay Kier at sinunggaban ito ng halik.


Mabilis ang naging tugon ni Kier sa halik nito.


At hindi tulad ng dati, hindi nakaramdaman ng panghihina ang binata. Bagkus ay naramdaman nya ang malakas na inerhiya na dumadloy sa katatawan ng dalaga.


Mabilis na pinalupot ni Kier ang kamay sa beywang ni Serenity upang mas lalong mapalalim ang kanilang halik. Ganun din si Serenity, mabilis na kinilos nito ang kaniyang katawan at siniksik sa katawan ng bitana. Na parang naka uwi sya muli sa kaniyang tahanan.


Ngunit isang malakas na enerhiya ang nag tulak kay Serenity para imulat nya ang kaniyang mga mata.


Tila ba binuhusan sya ng malamig na tubig ng makita nya ang nag mamayari ng enerhiya nayon, kung sino ang nag mamay ari ng mga kulay abong  mga mata na iyon.


Nag tama ng ilang saglit ang kanilang mga mata, ngunit hindi natinag sa pag tugon ng halik si Serenity kay Kier hanggang sa tuluyang nawala sa kaniyang paningin ang nag mamay ari ng kulay abong mga mata. Na naging dahilan para bimitiw na sya sa mainit na halik na kanilang pinagsasaluhan.


Napa dilat si Kier at napansin nya ang pag kakatitig ng dalaga sa hallway na mabilis nya sinundan ng tingin. Mahigpit nyang niyakap si Serenity na ikinakuha ng atensyon nito.


Itinaas ni Serenity ang isang kamay nito upang himasin ang buhok ng binata habang mahigpit itong naka yakap sa kaniya.


Walang nag sasalita sa kanilang dalawa, tila ba ninanamnam nila ang muli nilang pag sasama matapos ang dalawang linggo ng hindi nila pag kikita.


"Hayaan mo uli akong protektahan ka Serenity"

Mahinang bulong ng binata, bakas na bakas sa tinig nito ang pag kalungkot na bumasag sa kanilang katahimikan

Tininggal ni Serenity ang pagkakayakap ni Kier sa kanya at mabilis nyang hinawakan ang magkabilang pisngi ng binata upang iharap ito sa kaniya. Nag tama ang kanilang mga mata, bakas na bakas ang lungkot sa mata ng binata, lalo na ng makita nito kung paanong marahan iniiling ni Serenity ang kaniyang ulo.

Isang tingin na puno ng sakit ang naiganti ni Kier sa mga iling nito bago muling nag salita.

"I know... You already marked. but... I--i-- dont care.. Okay lang sakin na may...... kahati. Just... T-tak-e me a-again Princess... Hold me again" 

Vampire KissTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon