Kiss 10

1.5K 58 3
                  


Walang emosyong lumabas si Serenity ng Library room ng palasyo. Katatapos lang mag patawag ng meeting ng council dahil sa sunod sunod na pag kamatay ng mga mortal.

Pinaigting ng council ang bantay sa Hellion Academy kung saan nag aaral si Serenity nag padala ng maraming Knights ang council para mas mapaigting ang seguridad ng mga mortal.

Kailangan nya muling gawing Protector si Kier upang hindi makarating sa council na nahanap na nya ang mate niya ngunit hindi nya maaring gawin muling protector sy Kier dahil ayaw niya itong madamay sa mga susunod na mang yayari.

Kailangan nyang mapalapit kay Kier ng hindi nya ito namamarkahan bilang protector nya.

Hindi nya alam kung paano sya nakarating sa tapat ng bahay ni Kier, Natanaw nya ang maliwanag na kwarto ni Kier. Wala sa sariling nag teleport sya sa kuwarto ng binata.

Walang tao sa kwarto ngunit rinig na rinig nya ang lagaslas ng tubig sa banyo. Nakatayo lamang syang naka titig sa pinto ng banyo.

Ilang saglit lang ay huminto na ang lagaslas ng tubig at bumukas ang pinto ng banyo. Walang sinayang na panahon si Serenity upang lapitan si Kier at sunggaban ito ng halik.

Mabilis na tinugunan ng halik ni Kier si Serenity. Dahil alam nyang  si Serenity lamang ang may ganoong katamis na mga labi.

Ngunit lihim na ngumiti si Kier sa kaniyang isipan ng mapagtanto nya na si Serenity lamang ang babaeng nakakahalik sa kanya dahil naka takda syang pag silbihan si Serenity ang ibigay ang kaniyang lakas habang siya ay nabubuhay.

Hinawakan ni Serenity ang batok ni Kier na naging dahilan upang mas lalong lumalim ang kanilang pinag sasaluhang halik. Mabilis rin ang naging tugon si Kier sa pag kilos ng dalaga, hinapit niyo ang katawan ng dalaga at binuhat papunta sa kaniyang kama.

- - -

Maagang nagising si Kier at hindi maalis ang ngiti sya kaniyang mga labi lalo na ng maalala nya ang nang yari kagabi at ang reyalidad na nasa tabi niya parin ang dalaga.

Ilang saglit lang ay naramdaman ni Serenity na may tumititig sa kanya na naging dahilan upang imulat nya ang kaniyang mga mata.

"Magandang umaga" naka ngiting bungad ni Kier sa dalaga, sinuklian lamang sya ng dalaga ng matamis na ngiti.

'Serenity kailangan ka sa school, hinahanap ka ni papa'

Mabilis naman na nag bago ang ekspresyo ng mukha ni Serenity na naging dahilan ng pagkalito ni Kier

"Kailangan konang umalis" malamig na paalam ni Serenity at bago pamang makapag salita si Kier ay nag laho na ang dalaga na parang bula.

Hindi alam ni Kier ang gagawin, gulong gulo na siya. Hindi nya maintindahan ang ng yayari.

Napa sapo na lamang sya sa kaniyang ulo.

- - -

Mabalis na narating ni Kier ang office ng school kung saan naroroon si Serenity at ang ama nito.

"Napag desisyonan ng council na pag samahin ang Day at Nigh Class simula bukas"

Ang mga katagang naging dahilan upang mag bago ang kulay ng mata ni Serenity


Vampire KissTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon