PORTRAIT

2.8K 70 6
                  

Hello guys! It's been awhile. Miss niyo ko? Haha. Look, nagtry akong gumawa ng dress and I think babagay siya kay Jasmine kasi di ba model siya? So, sa kaniya ko ito ilalagay.

Sana magustuhan niyo, simple lang siya kasi hindi pa ako ganon kagaling gumawa. Hindi ko pa masyadong gamay yong apps, kaya yan na lang muna.

JASMINE VALDEZ–VILLALUNA

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

JASMINE VALDEZ–VILLALUNA

 The SSG President is My Fiance (COMPLETED) Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon