Chapter 34

4.2K 155 7
                  

THIRD PERSON POINT OF VIEW
Seryoso ang lahat ng member ng Trio Dragon gang. Lahat ay nakahanda na sa pagsugod sa isang abandonadong hospital sa harapan nila.

Lahat ay armado, nakasuot ng earpiece para sa connect nila sa Reyna. Wala kang makikitang nakangiting mukha kundi lahat ay seryoso lang, walang bahid na biro.

Alam nilang sa ganitong pangyayari ay 50/50 sila, 50 kung mabubuhay o mamamatay.

Ayos lang naman sa kanila ang mamamatay basta lumalaban kasama ang Reyna nilang hindi sumusuko para sa kaligtasan ng nakakarami.

Sumeryoso pa lalo ang lahat ng marinig nila ang malambing na boses ng Reyna ngunit nababahidan ng pagkaseryoso.

"Everyone, I just want to say that be careful. Hindi ako makakapayag na mawala lang kayo ng parang bula. Remember our golden rules.."

"FIGHT UNTIL YOU CAN AND  DON'T DIE!" sabay sabay na sabi ng mga ito.

Iyon ang palaging sinasabi ng Reyna nila sa oras na sasabak sila sa isang laban katulad na lang nito.

Kahit naman malamig minsan ang Reyna nila ay mahalaga parin sila dito, kahit na mahigpit sa oras ng training ay meron paring malasakit sa kanila ito kaya naman hindi sila umaalis sa grupo kahit na napakadilikadong grupo ang mapasama dito, malakas at kinatatakutan nga ngunit maraming kalaban.

Napangiti si jasmine nang marinig ang sagot ng mga ito. They always remember it!

"Okay everyone in count of 3, papasok tayo. ONE... TWO... THREEE GO!"

Nagsimula ng pumasok ang gang ni jasmine sa loob ng building. Mula sa kanilang pagpapasok ay malalaman mo agad na armado ang mga ito kaya naman duble ingat ang lahat.

Bang

Bang

Bang

Senyales na alam na ng kalaban na nakapasok na sila. Ito ang plano nila ang sumugod nang hindi handa ang kalaban.

Pamasok sa abandonadong hospital si jasmine dala dala ang twin katana niyang regalo pa ng lola niya. Isa ito sa mga bagay na iniingatan niya ng maigi.

Hindi maaring mawala ito sa kanya dahil ito ang isa sa bagay na hindi maaaring hawakan nang iba lalo na kung kalaban lang naman.

Bilin iyon ng kanyang lolo, na siyang sinusunod naman niya.

Bang

Bang

Shing

Shing

Arghh

Arghh

Ahhh

Bang

Bang

Shing

Bogsh

Bogsh

 The SSG President is My Fiance (COMPLETED) Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon