Special Chapter

3K 126 11
                  

A/n: Namiss niyo ba sila? Here's my special chapter para sa iyong lahat.

Hindi mapigilan ni alexious ang pagmasdan ang babaeng nasa kaniyang tabi na payapang natutulog. Ito ang palagi niyang ginagawa sa umaga, ang gumising ng maaga at pagmasdan ang asawa.

Umungot ang asawa niya ng kaniyang halikan ito sa labi na ikinatawa niya lamang ng mahina at ipinagpatuloy ang panggigising.

"Wake up, wifey. May pupuntahan pa tayo." he said.

Bumaling si Jasmine sa kabilang parte at patulak na inilalayo ang mukha ng lalaki. "Ayaw! Let's me sleep more.." natawa si alexious at siniil ito ng halik na tumugon din naman na siyang ikinatuwa nito. "Hmp, kainis ka talaga. Alam na alam mo kung paano ako pabangunin." asar itong umupo sa hita ng asawa na nakasandal na ngayon sa headboard.

Tumawa si alexious. "Well, i'm your husband afterall." ngising sambit ng lalaki. Binuhat siya nito papasok sa loob ng bathroom at sabay na naligo.

Nasa loob sila ng kotse habang tahimik na nagmamaneho. Hindi naman awkward ang paligid sapagkat payapa ang kanilang nararamdaman.

Pinagmamasdan ni Jasmine ang asawang seryosong nagmamaneho na nakasanayan na niya. Sa ilang buwan na pagsasama nila ay nakasanayan na niya ang emosyon ng asawa.

Kinurot ni jasmine ng mahina ang kaniyang braso sapagkat may kapilyahan na namang pumapasok sa isip niya.

"You want a kiss, baby?" nanunuksong ani ng asawa at sinulyapan siya saglit.

Umiling si jasmine kahit pa kabaliktaran ito ng kaniyang nais. Bumuntong hininga ang babae at binalingan na lang ang labas.

Huminto sila sa isang building na alam niya kung kanino. Ang kumpanyang pag-aari ng kaniyang asawa na ngayon.

Villaluna's Company

JASMINE VILLALUNA POV
"Bakit nandito tayo?" tanong ko sa kaniya na nginitian lang ako.

Lumabas ito at lumipat sa pwesto ko saka ako pinagbuksan ng pinto.

"May conference meeting mamaya at nais ka nilang sumama sa akin." napanguso ako at pinagmasdan ang aking suot. Kung alam ko lang edi sana nagsuot ako ng formal.

"Dapat sinabi mo kanina na dito tayo pupunta. Nakapagsuot sana ako ng formal." tumawa siya at iginaya ako papasok.

"Okay lang ang ayos mo. Mas maganda pa nga yan." si alexious na kumindat pa sa akin na mabilis namang ikinapula ng aking mukha. Sumubsob ako sa kaniyang dibdib para itago ang pamumula ng aking mukha na siyang ikinatawa ng magaling kong asawa.

"Chill, wifey. Baka akalain nilang may sakit ka." humalakhak ito na ikinatingin sa amin ng mga tao sa loob ng kumpanya.

Gulat ang mga mukha ng mga ito dahil siguro ngayon lamang nila nakitang tumawa ng ganito ang kanilang boss.

Well, napakaseryoso ba naman ng isang 'to akala mo president pa rin sa school. Oh, president nga pala siya dito sa kumpanya.

Si dad, alexious father ay bumaba na sa pwesto bilang CEO at ipinasa kay alexious nitong nakaraan lamang.

Ako naman bilang tagapangmana sa amin ay hindi ko pa kinukuha sapagkat nandiyan naman si kuya na maaaring humandil nito na talagang ikinatutuwa ko ngunit ikinaaasar naman ni kuya Jasrone.

Paano ba naman hindi daw siya makagala ng oras oras kay manager.

"Are you ready?" nakangiting tanong ni alexious habang nakalahad ang kamay sa harap ko.

 The SSG President is My Fiance (COMPLETED) Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon