wolność

10 8 2
                  

wolność to wszystko
co mam

bo ja zawsze mam
to co kocham

a wolność kocham
ponad wszystko

nie ma większej miłości
niż ta moja do wolności

gdybym ją straciła
najpewniej bym się zabiła

bo moje życie bez wolności
byłoby niczym bo nie miałabym już swojej miłości

(nie)śmiertelnośćWhere stories live. Discover now