łzy

26 14 6
                  

słone łzy
skapnęły na jej białą sukienkę

za kim płacze ta dzieweczka
czyżby za serdeczna?

nie płacz dziewczyno
nie warto twoich łez

czeka na swojego księcia z bajki
w głowie jej tylko miłosne zachcianki

na próżno czekasz
piękna panno

nie będzie happy endu
bo to życie nie bajka

on nie wytrze twoich łez
on inną chce

on nie weźmie cię w ramiona
bo za inną swym wzrokiem wodzi

on nie widzi
żeś mu serce całe oddała

może z inną szczęśliwy będzie
może nie z tobą przez życie iść będzie

ale czekaj panno na niego
bo może kiedyś przybędzie

(nie)śmiertelnośćWhere stories live. Discover now