kobiecość

19 9 12
                  

dobrze jest być kobietą
urokliwą delikatną

dobrze jest być kobietą
silną troskliwą

dobrze jest być kobietą
bo w kobietach tkwi nadzieja

kobiecość to zaleta
kobiecość to dar

trudno jest być kobietą
ale być kobietą to zaszczyt

kobieta jest wyjątkowa
kobieta jest piękna

kobieta jest niepowtarzalna
kobieta jest silna

(nie)śmiertelnośćWhere stories live. Discover now