romeo et juliette

7 6 0
                  

jak julia kocha romea
tak chciałabym kochać kogoś

miłością tak piękną
jak ta romeo

takim kwiatem być dla kogoś
jak julia była dla romea

być tak czułym dla kogoś
jak romeo był dla swej julii

chcę być julią
dla mojego romeo

istotą piękna
i delikatności

idealną dziewczyną
dla mojego idealnego chłopaka

i choć nigdy nie będziemy idealni
bądźmy dla siebie

nieidealnymi choć zawsze idealnymi
swoimi romeo i julią

(nie)śmiertelnośćWhere stories live. Discover now