myśli

40 18 6
                  

wiele myśli w mej głowie
co kto powie

pytań mnóstwo krąży w głowie
gdzie odpowiedzi kto mi powie

myśli krążą po mej głowie
nie mogę przez nie spać

kto poradzi
kto coś powie

myśli więcej roi się w mej głowie
ilekroć ktoś coś wspomni o tobie

myśli wiele
zbędnych nieprzyjemnych

myśli wiele mam w mej głowie
po co się zadręczać

zadaje sobie to pytanie
lecz odpowiedzi na nie

nie ma wcale

(nie)śmiertelnośćWhere stories live. Discover now