być

40 19 3
                  

być kobietą

być kochaną

być jego

być jego kochaną kobietą
tylko o to proszę

niczego więcej nie pragnę od losu
tylko tego, by być jego

(nie)śmiertelnośćWhere stories live. Discover now